Wat is de theorie van de culturele dimensies van Hofstede?

Hofstede's Cultural Dimensions Theory, ontwikkeld door Geert Hofstede, is een raamwerk dat wordt gebruikt om de verschillen in cultuur tussen landen te begrijpen en om de manieren te onderscheiden waarop zaken worden gedaan in verschillende culturen. Met andere woorden, het raamwerk wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende nationale culturen, de dimensies van cultuur en om hun impact op een zakelijke omgeving te beoordelen. Soorten organisaties Dit artikel over de verschillende soorten organisaties verkent de verschillende categorieën waarin organisatiestructuren kunnen vallen. Organisatiestructuren.

Hofstede's Cultural Dimensions Theory werd in 1980 bedacht door de Nederlandse managementonderzoeker Geert Hofstede. Het doel van het onderzoek was om de dimensies te bepalen waarin culturen variëren.

Hofstede's culturele dimensies theorie

Hofstede identificeerde zes categorieën die cultuur definiëren:

 1. Power Distance Index
 2. Collectivisme versus individualisme
 3. Index voor onzekerheidsvermijding
 4. Vrouwelijkheid versus mannelijkheid
 5. Oriëntatie op korte termijn versus lange termijn
 6. Terughoudendheid versus verwennerij

Power Distance Index

De machtsafstandsindex houdt rekening met de mate waarin ongelijkheid en macht worden getolereerd. In deze dimensie worden ongelijkheid en macht bekeken vanuit het gezichtspunt van de volgers - het lagere niveau.

 • Een hoge machtsafstandsindex geeft aan dat een cultuur ongelijkheid en machtsverschillen accepteert, bureaucratie aanmoedigt, bureaucratie Het systeem om uniforme autoriteit binnen en tussen instellingen te behouden, staat bekend als bureaucratie. Bureaucratie betekent in wezen regeren door het bureau. en toont veel respect voor rang en autoriteit.
 • Een lage machtsafstandsindex geeft aan dat een cultuur organisatiestructuren aanmoedigt. Bedrijfsstructuur Bedrijfsstructuur verwijst naar de organisatie van verschillende afdelingen of bedrijfseenheden binnen een bedrijf. Afhankelijk van de doelstellingen van een bedrijf en de branche die plat zijn en gedecentraliseerde besluitvormingsverantwoordelijkheid, een participatieve managementstijl en de nadruk leggen op stroomverdeling.

Individualisme versus collectivisme

De dimensie individualisme vs. collectivisme betreft de mate waarin samenlevingen zijn geïntegreerd in groepen en hun waargenomen verplichtingen en afhankelijkheid van groepen.

 • Individualisme geeft aan dat er meer belang wordt gehecht aan het bereiken van persoonlijke doelen. Het zelfbeeld van een persoon in deze categorie wordt gedefinieerd als 'ik'.
 • Collectivisme geeft aan dat er meer belang wordt gehecht aan de doelen en het welzijn van de groep. Het zelfbeeld van een persoon in deze categorie wordt gedefinieerd als "wij".

Index voor onzekerheidsvermijding

De onzekerheidsvermijdingsindex houdt rekening met de mate waarin onzekerheid en ambiguïteit worden getolereerd. Deze dimensie gaat na hoe met onbekende situaties en onverwachte gebeurtenissen wordt omgegaan.

 • Een hoge onzekerheidsvermijdingsindex duidt op een lage tolerantie voor onzekerheid, ambiguïteit en het nemen van risico's. Het onbekende wordt geminimaliseerd door strikte regels, voorschriften, etc.
 • Een lage onzekerheidsvermijdingsindex duidt op een hoge tolerantie voor onzekerheid, ambiguïteit en het nemen van risico's. Het onbekende wordt meer openlijk geaccepteerd en er zijn lakse regels, voorschriften, enz.

Mannelijkheid versus vrouwelijkheid

De dimensie mannelijkheid versus vrouwelijkheid wordt ook wel 'stoer versus teder' genoemd en houdt rekening met de voorkeur van de samenleving voor prestatie, houding ten opzichte van gelijkheid van seksualiteit, gedrag, enz.

 • Mannelijkheid heeft de volgende kenmerken: verschillende geslachtsrollen, assertief en geconcentreerd op materiële prestaties en het opbouwen van rijkdom.
 • Vrouwelijkheid heeft de volgende kenmerken: vloeiende geslachtsrollen, bescheiden, zorgzaam en bezorgd over de kwaliteit van leven.

Oriëntatie op lange termijn versus oriëntatie op korte termijn

De dimensie langetermijnoriëntatie versus kortetermijnoriëntatie houdt rekening met de mate waarin de samenleving haar tijdshorizon bekijkt.

 • Langetermijnoriëntatie toont focus op de toekomst en omvat het uitstellen van succes of bevrediging op korte termijn om succes op lange termijn te bereiken. Oriëntatie op de lange termijn legt de nadruk op doorzettingsvermogen, doorzettingsvermogen en groei op lange termijn.
 • Kortetermijnoriëntatie toont focus op de nabije toekomst, behelst het leveren van succes of bevrediging op korte termijn, en legt een sterkere nadruk op het heden dan op de toekomst. Oriëntatie op korte termijn benadrukt snelle resultaten en respect voor traditie.

Verwennerij versus terughoudendheid

De dimensie toegeeflijkheid versus terughoudendheid houdt rekening met de mate en neiging van een samenleving om haar verlangens te vervullen. Met andere woorden, deze dimensie draait om hoe samenlevingen hun impulsen en verlangens kunnen beheersen.

 • Verwennerij geeft aan dat een samenleving relatief gratis bevrediging toestaat in verband met genieten van het leven en plezier hebben.
 • Terughoudendheid geeft aan dat een samenleving bevrediging van behoeften onderdrukt en reguleert door middel van sociale normen.

Landenvergelijkingen: Hofstede Insights

Hofstede Insights is een geweldige bron om de impact van cultuur op werk en leven te begrijpen. Het kan hier worden geraadpleegd om te begrijpen hoe de verschillende dimensies verschillen tussen landen onder de Hofstede's Culturele Dimensies Theorie.

Gerelateerde metingen

Finance biedt de Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma voor diegenen die hun carrière naar een hoger niveau willen tillen. Om te blijven leren en uw carrière vooruit te helpen, zijn de volgende financiële bronnen nuttig:

 • Demografie Demografie Demografie verwijst naar de sociaaleconomische kenmerken van een populatie die bedrijven gebruiken om de productvoorkeuren en het koopgedrag van klanten te identificeren. Met de kenmerken van hun doelmarkt kunnen bedrijven een profiel opbouwen voor hun klantenbestand.
 • Emotionele intelligentie Emotionele intelligentie Emotionele intelligentie, ook wel bekend als het emotionele quotiënt (EQ), is het vermogen om iemands emoties en de emoties van anderen te beheren. Voor bedrijfsleiders is een hoge EQ essentieel voor succes. Deze gids behandelt de vijf elementen van emotionele intelligentie en hun relevantie voor het karakteriseren van een succesvolle leider. EQ versus IQ
 • Interpersoonlijke vaardigheden Interpersoonlijke vaardigheden Interpersoonlijke vaardigheden zijn de vaardigheden die nodig zijn om effectief met individuen en groepen te communiceren, om te gaan en te werken. Degenen met goede interpersoonlijke vaardigheden zijn sterke verbale en non-verbale communicatoren en worden vaak beschouwd als "goed met mensen".
 • Ondersteunend leiderschap Ondersteunend leiderschap Ondersteunend leiderschap is een leiderschapsstijl waarbij een manager niet alleen taken delegeert en resultaten ontvangt, maar in plaats daarvan een medewerker ondersteunt totdat de taak is voltooid. Een belangrijk voordeel van ondersteunend leiderschap is dat de manager met de werknemer zal samenwerken totdat hij of zij bevoegd en bekwaam is

Aanbevolen

Is Crackstreams afgesloten?
2022
Is het MC-commandocentrum veilig?
2022
Verlaat Taliesin een cruciale rol?
2022