Wat is bruto versus netto?

Bruto betekent het totale of hele bedrag van iets, terwijl netto betekent wat er van het geheel overblijft nadat bepaalde aftrekposten zijn gemaakt. Een bedrijf met inkomsten Verkoopopbrengst Verkoopopbrengsten zijn de inkomsten die een bedrijf ontvangt uit de verkoop van goederen of het verlenen van diensten. In de boekhouding kunnen de termen "verkoop" en "omzet" hetzelfde betekenen, en worden vaak door elkaar gebruikt. Inkomsten betekenen niet noodzakelijkerwijs ontvangen contanten. van $ 10 miljoen en onkosten Vaste en variabele kosten Kosten zijn iets dat op verschillende manieren kan worden geclassificeerd, afhankelijk van de aard ervan. Een van de meest populaire methoden is classificatie op basis van vaste kosten en variabele kosten. Vaste kosten veranderen niet met stijgingen / dalingen in eenheden van productievolume,terwijl variabele kosten alleen afhankelijk zijn van $ 8 miljoen, rapporteert een bruto-inkomen van $ 10 miljoen (het geheel) en een nettowinst van $ 2 miljoen (het deel dat overblijft na aftrek). Deze gids vergelijkt bruto versus netto in een zakelijke context.

Bruto versus netto

Voorbeelden van bruto-items

Op het gebied van financiën en boekhouding zijn er veel items in de financiële overzichten. Drie financiële overzichten De drie financiële overzichten zijn de winst-en-verliesrekening, de balans en het kasstroomoverzicht. Deze drie kernverklaringen zijn ingewikkeld en worden grof genoemd.

Voorbeelden zijn:

 • Brutovermogen - De waarde van activa vóór aftrekposten
 • Bruto-inkomsten - Alle inkomsten voordat items worden gesaldeerd (bijv. Restituties en retouren)
 • Brutowinst - Winstmarge na aftrek van alleen de verkoopkosten of de kosten van verkochte goederen Cost of Goods Sold (COGS) Cost of Goods Sold (COGS) meet de "directe kosten" die worden gemaakt bij de productie van goederen of diensten. Het omvat materiaalkosten, directe arbeidskosten en directe fabriekskosten en is rechtevenredig met de omzet. Naarmate de inkomsten stijgen, zijn er meer middelen nodig om de goederen of dienst te produceren. COGS is vaak
 • Brutomarge - Brutowinst gedeeld door de omzet, waarbij de winst als percentage wordt weergegeven

Voorbeelden van netto-items

Er zijn ook veel gevallen van netto-items die in financiële overzichten voorkomen.

Voorbeelden zijn:

 • Nettoactiva - De waarde van activa nadat bepaalde verplichtingen zijn afgetrokken
 • Netto-inkomsten - Opbrengsten na restituties, retouren of andere items worden afgetrokken
 • Nettowinst - De onderste regel die overblijft na aftrek van alle uitgaven van de inkomsten
 • Netto-inkomen Netto-inkomen Netto-inkomen is een belangrijk item, niet alleen in de winst-en-verliesrekening, maar in alle drie de financiële kernoverzichten. Terwijl het via de resultatenrekening wordt bereikt, wordt de nettowinst ook gebruikt in zowel de balans als het kasstroomoverzicht. - Hetzelfde als nettowinst
 • Nettomarge Nettowinstmarge Nettowinstmarge (ook bekend als "Winstmarge" of "Nettowinstmarge") is een financiële ratio die wordt gebruikt om het winstpercentage te berekenen dat een bedrijf uit zijn totale inkomsten haalt. Het meet het bedrag van de nettowinst dat een bedrijf behaalt per dollar aan inkomsten. - Nettoresultaat gedeeld door omzet, waarbij het nettoresultaat wordt weergegeven als een percentage van

Bruto versus netto rekenmachine

Laten we twee voorbeelden bekijken die hierboven zijn opgesomd en de verschillende bruto versus netto bedragen berekenen.

Activa: een bedrijf bezit grond ter waarde van $ 5 miljoen, een gebouw ter waarde van $ 2 miljoen en heeft een hypotheek van $ 4 miljoen. De bruto-inventariswaarde is $ 7 miljoen ($ 5 miljoen + $ 2 miljoen) en de netto-inventariswaarde is $ 3 miljoen ($ 5 miljoen + $ 2 miljoen - $ 4 miljoen).

Inkomen: hetzelfde bedrijf rapporteert huurinkomsten van $ 1 miljoen per jaar, rentebetalingen van $ 200.000, salarissen van $ 250.000 en belastingen van $ 100.000. Het bruto-inkomen is $ 1 miljoen. Het netto-inkomen is $ 450.000 ($ 1 miljoen - $ 200.000 - $ 250.000 - $ 100.000).

Bruto versus netto - rekenmachinevoorbeeld

Download de Excel-calculator van Finance om uw eigen cijfers in te voeren en zelf verschillende waarden te berekenen. Zoals u in het bestand zult zien, kunt u eenvoudig de nummers wijzigen of rijen toevoegen / verwijderen om de items te wijzigen die in de berekening zijn opgenomen.

Bruto versus netto in gesprekken

De termen bruto en netto worden vaak gebruikt in boekhoudkundige en financiële gesprekken. De gemakkelijkste manier om te weten wat iemand bedoelt, is door na te denken over wat er van nature van iets zou kunnen worden afgetrokken.

Als iemand bijvoorbeeld zegt: "Ons bedrijf heeft vorig jaar $ 30 miljoen verdiend in onze online divisie", wilt u hem misschien vragen: "Bruto of netto?". Als ze bruto zeggen, bedoelen ze waarschijnlijk omzet of brutowinst (mogelijk moet u om meer uitleg vragen). Als ze netto zeggen, mag u ervan uitgaan dat het netto-inkomen is (nadat alle uitgaven zijn afgetrokken), maar u moet misschien nog steeds om opheldering vragen, omdat ze mogelijk alleen aan operationele kosten denken (exclusief rente en belastingen), of misschien wel inclusief alle items.

Helaas, zoals u kunt zien in het bovenstaande voorbeeld, is het soms dubbelzinnig wat iemand bedoelt als hij "grof" of "netto" zegt, dus kan verdere verduidelijking nodig zijn. De enige manier om zeker te weten wat iemand bedoelt, is door hem precies te vragen wat er is inbegrepen en / of wat er van het cijfer wordt afgetrokken.

Aanvullende bronnen

Bedankt voor het lezen van deze gids om te begrijpen wat bruto versus netto betekent in een zakelijke financiële context.

Finance is de officiële aanbieder van de Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) TM FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven zoals Amazon, JP Morgan en Ferrari, gemaakt om iedereen te helpen transformeren in een financiële analist van wereldklasse. Om te blijven leren en uw carrière te bevorderen, zijn deze aanvullende financiële bronnen nuttig:

 • Netto-inkomen Netto-inkomen Netto-inkomen is een belangrijk item, niet alleen in de winst-en-verliesrekening, maar in alle drie de financiële kernoverzichten. Terwijl het via de resultatenrekening wordt bereikt, wordt de nettowinst ook gebruikt in zowel de balans als het kasstroomoverzicht.
 • Brutowinst Brutowinst Brutowinst is de directe winst die overblijft na aftrek van de kosten van verkochte goederen, of "kosten van verkopen", van verkoopopbrengsten. Het wordt gebruikt om de brutowinstmarge te berekenen en is het initiële winstcijfer dat wordt vermeld op de resultatenrekening van een bedrijf. De brutowinst wordt berekend vóór bedrijfswinst of nettowinst.
 • Balans Balans De balans is een van de drie fundamentele financiële staten. Deze verklaringen zijn essentieel voor zowel financiële modellering als boekhouding. De balans geeft de totale activa van het bedrijf weer en hoe deze activa worden gefinancierd, hetzij via schulden of eigen vermogen. Activa = passiva + eigen vermogen
 • Financiële boekhoudingstheorie Financiële boekhoudingstheorie De financiële boekhoudingstheorie verklaart het "waarom" achter de boekhouding - de redenen waarom transacties op bepaalde manieren worden gerapporteerd. Deze gids zal u helpen de belangrijkste principes achter Financial Accounting Theory te begrijpen

Aanbevolen

Is Crackstreams afgesloten?
2022
Is het MC-commandocentrum veilig?
2022
Verlaat Taliesin een cruciale rol?
2022