Wat is Kurtosis?

Kurtosis is een statistische maat die bepaalt hoe sterk de staarten van een verdeling verschillen van de staarten van een normale verdeling. Met andere woorden, kurtosis geeft aan of de staarten van een bepaalde verdeling extreme waarden bevatten.

Kurtosis

Samen met scheefheid Poisson-verdeling De Poisson-verdeling is een hulpmiddel dat wordt gebruikt in de statistiek van waarschijnlijkheidstheorieën om de hoeveelheid variatie te voorspellen van een bekende gemiddelde frequentie van voorkomen, binnen kurtosis is een belangrijke beschrijvende statistiek van gegevensverdeling. De twee concepten mogen echter niet met elkaar worden verward. Skewness meet in wezen de symmetrie van de distributie, terwijl kurtosis de zwaarte van de distributiestaarten bepaalt.

In de financiële wereld wordt kurtosis gebruikt als een maatstaf voor financiële risicomodellering. Een grote kurtosis gaat gepaard met een hoog risiconiveau voor een investering, omdat het aangeeft dat de kans op extreem grote en extreem kleine opbrengsten groot is. Aan de andere kant duidt een kleine kurtosis op een matig risiconiveau, omdat de kans op extreem rendement relatief laag is.

Wat is overtollige Kurtosis?

Een overmatige kurtosis is een maatstaf die de kurtosis van een distributie vergelijkt met de kurtosis van een normale distributie. De kurtosis van een normale verdeling is gelijk aan 3. Daarom wordt de overtollige kurtosis gevonden met behulp van de onderstaande formule:

Overtollige Kurtosis = Kurtosis - 3

Soorten Kurtosis

De soorten kurtosis worden bepaald door de overmatige kurtosis van een bepaalde distributie. De overmatige kurtosis kan positieve of negatieve waarden aannemen, evenals waarden die dicht bij nul liggen.

1. Mesokurtic

Gegevens die een mesokurtische verdeling volgen, laten een overmatige kurtosis van nul of bijna nul zien. Dit betekent dat als de gegevens een normale verdeling volgen, ze een mesokurtische verdeling volgen.

Mesokurtische distributie

2. Leptokurtic

Leptokurtic duidt op een positieve overmatige kurtosis. De leptokurtische verdeling vertoont aan beide zijden zware staarten, wat wijst op grote uitschieters. In de financiële wereld laat een leptokurtische verdeling zien dat de beleggingsopbrengsten aan beide kanten onderhevig kunnen zijn aan extreme waarden. Daarom wordt een investering waarvan het rendement een leptokurtische verdeling volgt, als riskant beschouwd.

Platykurtic

3. Platykurtic

Een platykurtische distributie vertoont een negatieve overmatige kurtosis. De kurtosis onthult een verdeling met platte staarten. De platte staarten geven de kleine uitschieters in een verdeling aan. In de financiële context, de platykurtische verdeling van de beleggingsopbrengsten Interne rentabiliteit (IRR) De interne rentevoet (IRR) is de discontovoet die de netto contante waarde (NPV) van een project nul maakt. Met andere woorden, het is het verwachte samengestelde jaarlijkse rendement dat op een project of investering zal worden verdiend. is wenselijk voor beleggers omdat de kans klein is dat de belegging extreem veel oplevert.

Leptokurtische distributie

Gerelateerde metingen

Finance biedt de Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma voor diegenen die hun carrière naar een hoger niveau willen tillen. Om te blijven leren en uw carrière vooruit te helpen, zijn de volgende financiële bronnen nuttig:

  • Correlatie Correlatie Een correlatie is een statistische maat voor de relatie tussen twee variabelen. De maat wordt het best gebruikt in variabelen die een lineaire relatie tussen elkaar laten zien. De pasvorm van de gegevens kan visueel worden weergegeven in een scatterplot.
  • Dynamische financiële analyse Dynamische financiële analyse In deze gids leert u hoe u dynamische financiële analyses in Excel kunt uitvoeren met behulp van geavanceerde formules en functies. INDEX, MATCH en INDEX MATCH MATCH-functies, een combinatie van CEL, COUNTA, MID en OFFSET in een formule. Wanneer ze worden gebruikt, maken deze Excel-functies uw analyse van financiële overzichten dynamischer
  • Kwantitatieve analyse Kwantitatieve analyse Kwantitatieve analyse is het proces van het verzamelen en evalueren van meetbare en verifieerbare gegevens zoals inkomsten, marktaandeel en lonen om het gedrag en de prestaties van een bedrijf te begrijpen. In het tijdperk van datatechnologie wordt kwantitatieve analyse beschouwd als de voorkeursbenadering voor het nemen van geïnformeerde beslissingen.
  • Risicobeheer Risicobeheer Risicobeheer omvat de identificatie, analyse en reactie op risicofactoren die deel uitmaken van het leven van een bedrijf. Het is meestal klaar met

Aanbevolen

Is Crackstreams afgesloten?
2022
Is het MC-commandocentrum veilig?
2022
Verlaat Taliesin een cruciale rol?
2022