Wat is het bruto jaarinkomen?

Jaarinkomen is de totale waarde van het inkomen verdiend tijdens een fiscaal jaar Boekjaar (FY) Een fiscaal jaar (FY) is een periode van 12 maanden of 52 weken die regeringen en bedrijven voor boekhoudkundige doeleinden gebruiken om jaarlijkse financiële verslagen op te stellen. Een boekjaar (FY) volgt niet noodzakelijk het kalenderjaar. Het kan een periode zijn als 1 oktober 2009 - 30 september 2010.. Bruto jaarinkomen verwijst naar alle inkomsten Earnings Before Tax (EBT) Earnings Before Tax (EBT), wordt bepaald door alle relevante bedrijfskosten en rentelasten af ​​te trekken van verkoopopbrengsten. Inkomsten vóór belastingen worden gebruikt voor het analyseren van de winstgevendheid van een bedrijf zonder de impact van het belastingregime. Dit maakt bedrijven in verschillende staten of landen gemakkelijker vergelijkbaar voordat er inhoudingen worden gedaan, en het netto jaarinkomen Netto inkomen Het netto inkomen is een belangrijk item,niet alleen in de resultatenrekening, maar in alle drie de kernjaarrekening. Terwijl het via de resultatenrekening wordt bereikt, wordt de nettowinst ook gebruikt in zowel de balans als het kasstroomoverzicht. verwijst naar het bedrag dat overblijft nadat alle inhoudingen zijn gedaan. Het concept is van toepassing op zowel particulieren als bedrijven bij het opstellen van jaarlijkse belastingaangiften.

Vrouw die bruto jaarinkomen berekent

Lees meer in de gratis cursussen boekhouding en financiën van Finance.

Uurlijkse, dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse inkomstenconversie

U kunt uw uur-, dag-, week- of maandinkomen eenvoudig omzetten in een jaarcijfer door enkele eenvoudige formules hieronder te gebruiken.

Omzetten naar jaarinkomen:

  • Per uur: vermenigvuldig met 2.000
  • Dagelijks: vermenigvuldig met 200
  • Wekelijks: vermenigvuldig met 50
  • Maandelijks: vermenigvuldig met 12

Hieronder laten we een voorbeeld zien van hoe u tussen de perioden kunt schakelen. Kalenderisering Het proces van het standaardiseren van financiële overzichten wordt kalenderisering genoemd. Om vergelijkbare bedrijven 'gelijk' te maken, moeten de financiële gegevens van elk bedrijf gestandaardiseerd zijn, zodat er een eerlijke vergelijkingsbasis is. Als u een reeks bedrijven met verschillende boekjaren onderzoekt.

Voorbeeld van een jaarinkomencalculator

Laten we eens kijken hoe we het jaarlijkse cijfer kunnen berekenen aan de hand van een eenvoudig voorbeeld. Stel dat Sally $ 25,00 per uur verdient bij haar werk. Wat zou haar jaarinkomen zijn als ze 8 uur per dag, 5 dagen per week en 50 weken per jaar werkt?

Oplossing:

Per uur: vermenigvuldig $ 25 per uur met 2.000 werkuren in een jaar (8 uur x 5 dagen per week x 50 weken per jaar)

Dagelijks: vermenigvuldig de $ 200 per dag met 250 werkdagen in een jaar (5 dagen per week x 50 weken per jaar)

Wekelijks: vermenigvuldig de $ 1.000 per week met 50 werkweken per jaar

Maandelijks: vermenigvuldig de $ 4.167 per maand met 12 maanden per jaar

Jaarlijkse inkomstencalculator

Download de gratis sjabloon

Voer uw naam en e-mailadres in het onderstaande formulier in en download nu de gratis sjabloon!

Download meer sjablonen in Finance Free Template Library.

Salaris versus loon

Werknemers die een salaris ontvangen, krijgen periodiek hetzelfde bedrag uitbetaald, ongeacht hoeveel uren of dagen ze in die periode werken. Werknemers die een loon verdienen, worden uitbetaald op basis van een tarief dat wordt vermenigvuldigd met het aantal uren of dagen dat ze gedurende een periode hebben gewerkt.

Bijvoorbeeld een werknemer die een jaarsalaris verdient. Salariscalculator Deze salariscalculator kan worden gebruikt om uw jaarlijkse salaresequivalent te schatten op basis van het loon of tarief dat u per uur ontvangt. Volg de onderstaande instructies om het uur- naar jaarinkomen om te rekenen en bepaal uw salaris op jaarbasis. Voer gewoon uw gegevens in en dit formulier verandert elk uur in een salaris van $ 50.000 en wordt elke twee weken hetzelfde bedrag uitbetaald, ongeacht hoeveel uren ze elke dag in die twee weken hebben gewerkt. Het bruto-inkomen van het individu zou elke twee weken $ 1.923 zijn (of $ 50.000 gedeeld door 26 betalingsperioden).

Daarentegen krijgt een werknemer die $ 25 per uur wordt betaald $ 2.000 per twee weken alleen als hij daadwerkelijk 8 uur per dag, 5 dagen per week werkt ($ 25 x 8 x 5 x 2).

Totaal jaarlijks inkomen

Voor een persoon of bedrijf met meerdere inkomstenstromen of bronnen van inkomsten is hun totale jaarinkomen gelijk aan de som van alle inkomstenbronnen.

Sarah werkt bijvoorbeeld parttime bij Online Co en verdient $ 32.000 per jaar, en werkt ook parttime bij Offline Co, waar ze $ 21.000 per jaar verdient. Wat is haar totale jaarinkomen?

$ 32.000 + $ 21.000 = $ 53.000 (totaal bruto jaarinkomen)

Als Sarah in aanmerking komt voor aftrek van $ 5.000 voor uitgaven voor onderwijs en / of kinderopvang, kan ze in sommige rechtsgebieden haar belastbaar inkomen verlagen. Als dit het geval is, zou haar netto belastbaar inkomen als volgt zijn:

$ 53.000 - $ 5.000 = $ 48.000 (netto belastbaar inkomen)

Lees meer in de gratis cursussen boekhouding en financiën van Finance.

Inkomen, inkomsten en inkomsten

In de boekhouding en financiën kunnen de termen inkomen, omzet en inkomsten vaak door elkaar worden gebruikt. Als een bedrijf verwijst naar hun jaarlijkse verkoopopbrengsten Verkoopopbrengst Verkoopopbrengsten zijn de inkomsten die een bedrijf ontvangt uit de verkoop van goederen of het verlenen van diensten. In de boekhouding kunnen de termen "verkoop" en "omzet" hetzelfde betekenen, en worden vaak door elkaar gebruikt. Inkomsten betekenen niet noodzakelijkerwijs ontvangen contanten. omdat ze $ 20 miljoen zijn, zouden ze ook kunnen zeggen dat hun bruto-inkomen $ 20 miljoen is.

Na aftrek van alle in aanmerking komende bedrijfskosten, kunnen ze zeggen dat hun winst vóór belastingen of winst vóór belastingen (EBT) Earnings Before Tax (EBT) wordt gevonden door alle relevante bedrijfskosten en rentelasten af ​​te trekken van verkoopopbrengsten. Inkomsten vóór belastingen worden gebruikt voor het analyseren van de winstgevendheid van een bedrijf zonder de impact van het belastingregime. Dit maakt bedrijven in verschillende staten of landen gemakkelijker vergelijkbaar is $ 5 miljoen.

Aanvullende bronnen

Bedankt voor het lezen van deze gids om inzicht te krijgen in het uur-, dag-, week-, maand- en jaarinkomen. Bekijk voor meer informatie de financiële modelleringscursussen van Finance.

Finance is de officiële wereldwijde leverancier van de Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen te transformeren in een financiële analist van wereldklasse . Om uw carrière voort te zetten, zijn deze aanvullende financiële middelen nuttig:

  • Kasstroomoverzicht Kasstroomoverzicht Een kasstroomoverzicht (officieel het kasstroomoverzicht genoemd) bevat informatie over hoeveel geld een bedrijf heeft gegenereerd en gebruikt gedurende een bepaalde periode. Het bevat 3 secties: kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, kasstroom uit investeringen en kasstroom uit financiering.
  • Balans Balans De balans is een van de drie fundamentele financiële staten. Deze verklaringen zijn essentieel voor zowel financiële modellering als boekhouding. De balans geeft de totale activa van het bedrijf weer en hoe deze activa worden gefinancierd, hetzij via schulden of eigen vermogen. Activa = passiva + eigen vermogen
  • Posten in de winst- en verliesrekening projecteren Posten in de resultatenrekening projecteren We bespreken de verschillende methoden voor het projecteren van posten in de winst- en verliesrekening. Het projecteren van regelitems in de winst-en-verliesrekening begint met verkoopopbrengsten en vervolgens met de kosten
  • 3 Jaarrekening Drie jaarrekening De drie jaarrekening zijn de winst-en-verliesrekening, de balans en het kasstroomoverzicht. Deze drie kernverklaringen zijn ingewikkeld

Aanbevolen

Is Crackstreams afgesloten?
2022
Is het MC-commandocentrum veilig?
2022
Verlaat Taliesin een cruciale rol?
2022