Wat is het bruto binnenlands product (bbp)?

Het bruto binnenlands product (bbp) is de geldwaarde, in lokale valuta, van alle economische eindgoederen en diensten die in een land gedurende een bepaalde periode worden geproduceerd. Het is de breedste financiële maatstaf voor de totale economische activiteit van een land. De totale goederen en diensten die door consumenten worden gekocht, omvatten alle particuliere uitgaven. Uitgaven Een uitgave vertegenwoordigt een betaling met contant geld of krediet om goederen of diensten te kopen. Een uitgave wordt op één moment in de tijd (het moment van aankoop) geregistreerd, vergeleken met een uitgave die over een bepaalde periode wordt toegerekend of opgebouwd. In deze gids worden de verschillende soorten uitgaven op het gebied van boekhouding, overheidsuitgaven, investeringen en netto-export besproken. Hieronder staan ​​drie verschillende benaderingen van de BBP-formule.

BBP-formule grafiek

Wat is de BBP-formule?

Er zijn twee primaire methoden of formules waarmee het BBP kan worden bepaald:

# 1 Uitgavenbenadering

De meest gebruikte BBP-formule, die is gebaseerd op het geld dat wordt uitgegeven door verschillende groepen die deelnemen aan de economie.

BBP = C + G + I + NX

C = consumptie of alle uitgaven van particuliere consumenten binnen de economie van een land, inclusief duurzame goederen (items met een levensduur van meer dan drie jaar), niet-duurzame goederen (voedsel en kleding) en diensten.

G = totale overheidsuitgaven, inclusief salarissen van overheidspersoneel, wegenbouw / reparatie, openbare scholen en militaire uitgaven.

I = som van de investeringen van een land uitgegeven aan kapitaalgoederen, voorraden en huisvesting.

NX = netto export of de totale export van een land min de totale import.

# 2 Inkomensbenadering

Deze BBP-formule neemt het totale inkomen dat wordt gegenereerd door de geproduceerde goederen en diensten.

BBP = Totaal nationaal inkomen + omzetbelasting + afschrijvingen + netto buitenlandse factorinkomen

Totaal nationaal inkomen - de som van alle lonen, huur, rente en winst Nettowinstmarge Nettowinstmarge (ook bekend als 'Winstmarge' of 'Nettowinstmarge') is een financiële ratio die wordt gebruikt om het winstpercentage te berekenen bedrijf produceert van zijn totale omzet. Het meet het bedrag aan nettowinst dat een bedrijf behaalt per dollar aan inkomsten. .

Omzetbelasting - consumentenbelastingen die door de overheid worden opgelegd op de verkoop van goederen en diensten.

Afschrijving - kosten toegerekend aan een materieel vast actief over zijn gebruiksduur.

Netto buitenlandse factorinkomen - het verschil tussen het totale inkomen dat de burgers en bedrijven van een land in het buitenland genereren, versus het totale inkomen dat buitenlandse burgers en bedrijven in dat land genereren.

Wat zijn de soorten bbp?

GPD kan op verschillende manieren worden gemeten. De meest voorkomende methoden zijn:

  • Nominaal BBP - de totale waarde van alle goederen en diensten die tegen de huidige marktprijzen worden geproduceerd. Dit omvat alle veranderingen in marktprijzen gedurende het lopende jaar als gevolg van inflatie of deflatie.
  • Reëel BBP - de som van alle goederen en diensten die tegen constante prijzen worden geproduceerd. De prijzen die gebruikt worden bij het bepalen van het Bruto Binnenlands Product zijn gebaseerd op een bepaald basisjaar of het voorgaande jaar. Dit geeft een nauwkeuriger beeld van de economische groei, aangezien het al een voor inflatie gecorrigeerde meting is, wat betekent dat de effecten van inflatie buiten beschouwing worden gelaten.
  • Werkelijk BBP - real-time meting van alle outputs op elk interval of op een bepaald moment. Het toont de bestaande stand van zaken van de economie aan.
  • Potentieel bbp - ideale economische toestand met 100% werkgelegenheid in alle sectoren, stabiele valuta en stabiele productprijzen.

Waarom is het bbp belangrijk voor economen en investeerders?

Bruto binnenlands product vertegenwoordigt de economische productie en groei van een natie en is een van de belangrijkste indicatoren die worden gebruikt om het algehele welzijn van de economie van een land te bepalen. Economics Finance's Economics-artikelen zijn bedoeld als zelfstudiegidsen om economie in uw eigen tempo te leren. Blader door honderden artikelen over economie en de belangrijkste concepten zoals de conjunctuurcyclus, de BBP-formule, het consumentensurplus, schaalvoordelen, economische toegevoegde waarde, vraag en aanbod, evenwicht en meer en levensstandaard. Een manier om te bepalen hoe goed de economie van een land floreert, is door het groeitempo van het BBP. Dit percentage weerspiegelt de toename of afname van het percentage van de economische output in maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse perioden.

Het bruto binnenlands product stelt economische beleidsmakers in staat om te beoordelen of de economie verzwakt of vordert, of er verbeteringen of beperkingen nodig zijn en of dreigingen van recessie of inflatie op handen zijn. Aan de hand van deze beoordelingen kunnen overheidsinstanties bepalen of expansief monetair beleid nodig is om economische problemen aan te pakken.

Beleggers hechten belang aan de groeipercentages van het bbp om te beslissen hoe de economie verandert, zodat ze hun activaspreiding kunnen aanpassen. Wanneer er echter een economische malaise is, maken bedrijven lage winsten, wat betekent dat de aandelenkoersen lager zijn en dat consumenten geneigd zijn te bezuinigen. Beleggers zijn ook op zoek naar potentiële investeringen, lokaal en in het buitenland, en baseren hun oordeel op vergelijkingen van de groeipercentages tussen landen.

Wat zijn enkele nadelen van het bbp?

Het bruto binnenlands product weerspiegelt niet de zwarte markt, die in bepaalde landen een groot deel van de economie kan uitmaken. De zwarte markt, of de ondergrondse economie, omvat illegale economische activiteiten, zoals de verkoop van drugs, prostitutie en sommige legale transacties die niet voldoen aan belastingverplichtingen. In deze gevallen is het bbp geen nauwkeurige maatstaf voor sommige componenten die een grote rol spelen in de economische toestand van een land.

Er wordt geen rekening gehouden met inkomsten die in een land worden gegenereerd door een buitenlandse onderneming en die worden teruggestort naar buitenlandse investeerders. Dit overschat de economische output van een land.

Bronnen van BBP-informatie

Voor informatie over het Amerikaanse BBP is het Bureau of Economic Analysis van het Amerikaanse ministerie van Handel de beste directe bron. U kunt de laatste releases van het bureau hier bekijken: //www.bea.gov/gdpnewsrelease.htm

Aanvullende bronnen

We hopen dat dit een nuttige gids is geweest voor de BBP-formule.

Finance is de officiële aanbieder van de wereldwijde Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen te helpen een financiële analist van wereldklasse te worden . Zie de aanvullende gratis financiële bronnen hieronder om te blijven leren over belangrijke economische concepten:

  • Consumentensurplus Consumentensurplus Formule Consumentensurplus is een economische maatstaf om het voordeel (dwz het surplus) te berekenen van wat consumenten bereid zijn te betalen voor een goed of dienst ten opzichte van de marktprijs. De formule van het consumentensurplus is gebaseerd op een economische theorie van marginaal nut.
  • Inelastische vraag Inelastische vraag Inelastische vraag is wanneer de vraag van de koper niet zo veel verandert als de prijs verandert. Wanneer de prijs met 20% stijgt en de vraag met slechts 1% daalt, wordt gezegd dat de vraag inelastisch is.
  • Macro-economische sollicitatievragen Economie sollicitatievragen De meest voorkomende sollicitatievragen over economie. Voor iedereen met een interview voor een analistenfunctie bij een bank of andere instelling is dit een leidraad. Hoewel er een onbeperkt aantal economische vragen is die u zou kunnen stellen, geven deze vragen u een idee van de soorten vragen die u kunt krijgen.
  • Gids voor financiële modellering Gratis gids voor financiële modellering Deze gids voor financiële modellering bevat Excel-tips en best practices over aannames, drijfveren, prognoses, het koppelen van de drie verklaringen, DCF-analyse, meer

Aanbevolen

Is Crackstreams afgesloten?
2022
Is het MC-commandocentrum veilig?
2022
Verlaat Taliesin een cruciale rol?
2022