Wat is de hiërarchie van behoeften van Maslow?

Maslow's hiërarchie van behoeften is een theorie van de psychologie die menselijke motivatie verklaart. Intrinsieke motivatie Intrinsieke motivatie verwijst naar de stimulatie die het aannemen of veranderen van gedrag voor persoonlijke voldoening of vervulling stimuleert. Een dergelijke motivatie drijft een persoon ertoe een activiteit uit te voeren om interne redenen die persoonlijk bevredigend zijn, in plaats van extrinsiek gemotiveerd te worden, dat wil zeggen door het vooruitzicht een externe beloning te ontvangen op basis van het nastreven van verschillende behoeften. De theorie stelt dat mensen gemotiveerd zijn om hun behoeften in een hiërarchische volgorde te vervullen. Deze bestelling begint met de meest elementaire behoeften en gaat vervolgens over op meer geavanceerde behoeften. Het uiteindelijke doel is volgens deze theorie om het vijfde niveau van de hiërarchie te bereiken: zelfverwezenlijking.

Maslow's hiërarchie van behoeften wordt vaak verwezen in bedrijfsklassen met betrekking tot organisatiegedrag en human resources Human Resource Management Human Resource Management (HRM) is een verzamelnaam voor alle formele systemen die zijn gecreëerd om te helpen bij het beheren van werknemers en andere belanghebbenden binnen een. Klim omhoog in de hiërarchie van Maslow en bereik zelfactualisatie met het Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ® -certificeringsprogramma van Finance FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari werken!

Maslow's hiërarchie van behoeften

Geschiedenis

Maslow's hiërarchie van behoeften werd voor het eerst geïntroduceerd in Abraham Maslow's document uit 1943, "A Theory of Human Motivation". Maslow verfijnde deze theorie later in 1954 met zijn boek "Motivation and Personality". Sindsdien is deze theorie een populair onderwerp in de sociologie gebleven. Managementtraining Managementvaardigheden Managementvaardigheden kunnen worden gedefinieerd als bepaalde attributen of capaciteiten die een leidinggevende zou moeten bezitten om specifieke taken te vervullen in en psychologielessen.

Hiërarchische niveaus

Er zijn vijf hoofdniveaus in de behoeftenhiërarchie van Maslow. Deze niveaus beginnen bij de meest elementaire behoeften tot de meest geavanceerde behoeften. Maslow geloofde oorspronkelijk dat een persoon volledig aan één niveau moest voldoen om te beginnen met het nastreven van verdere niveaus.

Een moderner perspectief is dat deze niveaus elkaar overlappen. Naarmate een persoon hogere niveaus bereikt, wordt zijn motivatie meer op deze niveaus gericht. Hoewel ze zich vooral richten op hogere niveaus, zullen ze toch doorgaan met het nastreven van lagere niveaus van de hiërarchie, maar met minder intensiteit.

Leer hoe psychologie zich verhoudt tot financiële analyse. Corporate Finance Institute biedt een gedragsfinancieringscursus voor diegenen die geïnteresseerd zijn in hoe psychologie investeringsbeslissingen beïnvloedt!

# 1: Fysiologische behoeften

Fysiologische behoeften vormen het laagste niveau van de behoeftenhiërarchie van Maslow. Het zijn de meest essentiële dingen die een persoon nodig heeft om te overleven. Ze omvatten de behoefte aan onderdak, water, voedsel, warmte, rust en gezondheid. De motivatie van een persoon op dit niveau komt voort uit zijn instinct om te overleven.

# 2: veiligheidsbehoeften

Het tweede niveau van de behoeftenhiërarchie van Maslow bestaat uit veiligheidsbehoeften. Veiligheids- of beveiligingsbehoeften hebben betrekking op de behoefte van een persoon om zich veilig en zeker te voelen in zijn leven en omgeving. Motivatie komt voort uit de behoefte aan wet, orde en bescherming tegen onvoorspelbare en gevaarlijke omstandigheden.

Er zijn veel voorbeelden van veiligheidsbehoeften in de moderne samenleving. Om stabiliteit en veiligheid te vinden, moet een persoon rekening houden met zijn fysieke veiligheid. Dit betekent bescherming zoeken tegen de elementen, gewelddadige omstandigheden of gezondheidsbedreigingen en ziekte. Bovendien heeft een individu economische veiligheid nodig om te kunnen leven en bloeien in moderne samenlevingen. Dit verwijst naar de behoefte aan werkzekerheid, een stabiel inkomen en besparingen. Een methode om economische veiligheid te bereiken, is het leren van de juiste beleggingsstrategieën. Aandelenbeleggingsstrategieën Aandelenbeleggingsstrategieën hebben betrekking op de verschillende soorten beleggingen in aandelen. Deze strategieën zijn namelijk waarde-, groei- en indexbeleggen. De strategie die een investeerder kiest, wordt beïnvloed door een aantal factoren, zoals de financiële situatie van de investeerder, investeringsdoelen en risicotolerantie. .

# 3: Liefde en behorende behoeften

Het derde niveau van de behoeftenhiërarchie van Maslow is de behoeften van liefde en verbondenheid. Mensen zijn sociale wezens die hunkeren naar interactie met anderen. Dit niveau van de hiërarchie schetst de behoefte aan vriendschap, intimiteit, familie en liefde. Mensen hebben de behoefte om liefde te geven en te ontvangen; het gevoel hebben dat ze bij een groep horen. Wanneer deze behoeften worden onthouden, kunnen mensen eenzaamheid of depressie ervaren.

# 4: Esteembehoeften

Het vierde niveau van de behoeftenhiërarchie van Maslow is de behoefte aan achting. Esteembehoeften houden verband met de behoefte van een persoon om erkenning, status en gerespecteerd te worden. Als iemand eenmaal zijn behoeften op het gebied van liefde en verbondenheid heeft vervuld, probeert hij zijn behoeften op het gebied van achting te vervullen.

Maslow verdeelde de behoefte aan achting in twee categorieën: de behoefte aan respect van anderen en de behoefte aan respect van zichzelf. Respect van anderen heeft betrekking op het verkrijgen van roem, prestige en erkenning. Respect voor zichzelf heeft betrekking op waardigheid, vertrouwen, competentie, onafhankelijkheid en vrijheid.

# 5: Zelfactualisatiebehoeften

Het vijfde en laatste niveau van Maslow's hiërarchie van behoeften zijn de behoeften aan zelfactualisatie. Zelfactualisatie heeft betrekking op de realisatie van het volledige potentieel van een individu. Op dit niveau streven mensen ernaar om het beste te worden dat ze maar kunnen zijn.

De behoefte aan zelfactualisatie kan zich op verschillende manieren manifesteren, zoals:

  1. Vaardigheden verwerven (bijv. Vaardigheden op het gebied van financieel modelleren)
  2. Voortdurende opleiding (bijv. Online trainingscursussen)
  3. Gebruik maken van vaardigheden, kennis en talenten
  4. Levensdromen nastreven
  5. Op zoek naar geluk

Eén persoon kan ernaar streven de beste ouder en de beste vriend van iedereen te worden. Een andere persoon zou kunnen proberen miljonair en filantroop te worden. Anderen werken er misschien aan om een ​​beroemde atleet te worden. In het algemeen is zelfactualisatie het streven naar persoonlijke groei.

Hier bij Finance streven we ernaar mensen te helpen met hun zelfactualisatiebehoeften om financiële analisten van wereldklasse te worden. Onze Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ® -certificatieprogramma FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari werken en is ontworpen om je alle vaardigheden te geven die je nodig hebt om te slagen als financieel analist!

Groei versus tekortkomingen

Maslow verdeelde zijn hiërarchie in twee verschillende overkoepelende soorten behoeften: behoeften aan groei en behoeften aan tekorten.

Het belangrijkste verschil tussen groei- en tekortbehoeften is de verandering in motivatie als aan de behoeften wordt voldaan. Motivatieverhogingen zijn dat er aan de groeibehoeften wordt voldaan. Omgekeerd neemt de motivatie af naarmate aan de tekortbehoeften wordt voldaan.

Zoals eerder vermeld, is zelfactualisatie het nastreven van persoonlijke groei, waardoor het een groeibehoefte wordt. Groeibehoeften komen voort uit een verlangen om beter te worden en te groeien als persoon. Naarmate een persoon aan de groeibehoeften voldoet, neemt zijn motivatie toe naarmate zijn verlangen om nog beter te worden toeneemt.

Omgekeerd hebben tekortkomingen betrekking op de vier niveaus onder zelfactualisatie: fysiologische behoeften, veiligheid, liefde en erbij horen, en achting. Tekortkomingsbehoeften komen voort uit iemands verlangen om van tekortkomingen af ​​te komen of dingen te verkrijgen die ze missen. Als iemand de dingen verkrijgt die hij mist, neemt zijn motivatie om deze dingen te verkrijgen af.

Voorbeelden van Maslow's hiërarchie van behoeften

Over het algemeen ligt de motivatie van een persoon op het niveau van de hiërarchie dat ze momenteel nastreven. Hier zijn enkele situaties die hiervan voorbeelden zijn.

Als iemand bijvoorbeeld verdwaald is in het bos, wil hij waarschijnlijk aan zijn fysiologische behoeften voldoen. Ze kunnen honger hebben, dorst hebben, geen onderdak hebben of het koud hebben. Deze persoon zou zich waarschijnlijk geen zorgen maken over hun financiële zekerheid of hun behoefte om bij een groep te horen. Ze proberen te voldoen aan de voorwaarden voor hun onmiddellijke overleving.

Omgekeerd kunnen we een senior financieel analist Financial Analyst Careers overwegen. Dit is iemand met een veilige, goedbetaalde baan, een echtgenoot, gezin en huis. Deze persoon bekleedt een gerespecteerde positie binnen zijn bedrijf en onder zijn collega's. Het is onwaarschijnlijk dat de motivatie van deze persoon gericht is op hun fysiologische of veiligheidsbehoeften, aangezien hier duidelijk aan wordt voldaan. In plaats daarvan zouden ze streven naar persoonlijke groei en geluk. Ze zouden hun behoeften op het gebied van zelfactualisatie willen vervullen en ontdekken wat de wereld nog meer te bieden heeft en wat ze de wereld te bieden hebben.

Aanvullende bronnen

Vervul uw behoeften aan zelfactualisatie en word een financiële analist van wereldklasse! Corporate Finance Institute heeft een scala aan cursussen en bronnen die u kunnen helpen groeien en de beste worden die u kunt zijn! Bekijk ze hieronder:

  • Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ® Certification Program FMVA® Certification Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari
  • Gratis trainingen voor financiële analisten
  • Investeren: een gids voor beginners Investeren: een gids voor beginners De gids Investeren voor beginners in financiën leert u de basisprincipes van beleggen en leert u hoe u aan de slag kunt. Lees meer over verschillende strategieën en technieken om te handelen, en over de verschillende financiële markten waarin u kunt beleggen.
  • Aandelenbeleggingsstrategieën Aandelenbeleggingsstrategieën Aandelenbeleggingsstrategieën hebben betrekking op de verschillende soorten beleggen in aandelen. Deze strategieën zijn namelijk waarde-, groei- en indexbeleggen. De strategie die een investeerder kiest, wordt beïnvloed door een aantal factoren, zoals de financiële situatie van de investeerder, investeringsdoelen en risicotolerantie.

Aanbevolen

Is Crackstreams afgesloten?
2022
Is het MC-commandocentrum veilig?
2022
Verlaat Taliesin een cruciale rol?
2022