Sjabloon voor afschrijvingsmethoden

Dit sjabloon voor afschrijvingsmethoden toont u de berekening van afschrijvingskosten met behulp van vier soorten veelgebruikte afschrijvingsmethoden.

Hieronder ziet u een voorbeeld van de sjabloon voor afschrijvingsmethoden:

Screenshot van de sjabloon voor afschrijvingsmethoden

Download de gratis sjabloon

Voer uw naam en e-mailadres in het onderstaande formulier in en download nu de gratis sjabloon!

Er zijn verschillende soorten afschrijvingskosten Afschrijvingskosten Afschrijvingskosten worden gebruikt om de waarde van installaties, eigendommen en apparatuur in de loop van de tijd af te stemmen op het gebruik en de slijtage. Afschrijvingskosten worden gebruikt om de kosten en waarde van een actief op lange termijn beter weer te geven in relatie tot de inkomsten die het genereert. en verschillende formules voor het bepalen van de boekwaarde van een actief. De meest voorkomende afschrijvingsmethoden zijn:

  1. Lineaire afschrijving Lineaire afschrijving is de meest gebruikte en gemakkelijkste methode voor het toewijzen van afschrijving van activa. Met de lineaire methode zijn de jaarlijkse afschrijvingskosten gelijk aan de kosten van het actief minus de restwaarde, gedeeld door de gebruiksduur (# jaren). Deze gids bevat voorbeelden, formules, uitleg
  2. Dubbel degressief afschrijving Dubbel degressief afschrijving De afschrijving met dubbele degressieve afschrijving is een vorm van versnelde afschrijving die een verdubbeling is van de reguliere afschrijving. Het wordt vaak gebruikt om vaste activa in de beginjaren zwaarder af te schrijven, waardoor het bedrijf inkomstenbelastingen kan uitstellen naar latere jaren. Deze gids zal uitleggen
  3. Eenheden van productie
  4. Som van jaren cijfers

Afschrijvingskosten worden in de boekhouding gebruikt om de kostprijs van een materieel vast actief toe te rekenen. Materiële vaste activa Materiële vaste activa zijn activa met een fysieke vorm en die waarde behouden. Voorbeelden zijn onder meer eigendommen, installaties en apparatuur. Materiële activa worden gezien en gevoeld en kunnen worden vernietigd door brand, natuurrampen of een ongeval. Immateriële activa hebben daarentegen geen fysieke vorm en bestaan ​​uit zaken als intellectueel eigendom gedurende de gebruiksduur. Met andere woorden, het is de waardevermindering van een activum in de loop van de tijd als gevolg van gebruik, slijtage en veroudering. De vier belangrijkste genoemde afschrijvingsmethoden zullen hieronder in detail worden toegelicht.

# 1 Lineaire afschrijvingsmethode

Afschrijvingskosten = (kosten - restwaarde) / nuttige levensduur

# 2 Afschrijvingsmethode met dubbele dalende balans

Periodieke afschrijvingskosten = beginboekwaarde x afschrijvingspercentage

# 3 Afschrijvingsmethode voor productie-eenheden

Afschrijvingskosten = (aantal geproduceerde eenheden / levensduur in aantal eenheden) x (kosten - restwaarde)

# 4 Som-van-de-jaren-cijfers afschrijvingsmethode

Afschrijvingskosten = (Resterende levensduur / som van de jaren in cijfers) x (kosten - restwaarde)

Meer gratis sjablonen

Bekijk voor meer bronnen onze bibliotheek met zakelijke sjablonen om tal van gratis sjablonen voor Excel-modellering, PowerPoint-presentaties en Word-documenten te downloaden.

  • Excel-modelleringssjablonen Excel- en financiële modelsjablonen Download gratis financiële modelsjablonen - De spreadsheetbibliotheek van Finance bevat een financieel modelsjabloon met drie overzichten, DCF-model, schuldschema, afschrijvingsschema, kapitaaluitgaven, rente, budgetten, uitgaven, prognoses, grafieken, grafieken, tijdschema's , waardering, vergelijkbare bedrijfsanalyse, meer Excel-sjablonen
  • PowerPoint-presentatiesjablonen
  • Transactiedocumentsjablonen Sjablonen Gratis zakelijke sjablonen voor gebruik in uw persoonlijke of professionele leven. Sjablonen zijn onder meer Excel, Word en PowerPoint. Deze kunnen worden gebruikt voor transacties, juridische, financiële modellering, financiële analyse, bedrijfsplanning en bedrijfsanalyse.

Aanbevolen

Is Crackstreams afgesloten?
2022
Is het MC-commandocentrum veilig?
2022
Verlaat Taliesin een cruciale rol?
2022