Wat is een netwerkeffect?

Het netwerkeffect is een fenomeen waarbij huidige gebruikers van een product Cost of Goods Manufactured (COGM) Cost of Goods Manufactured, ook bekend als COGM, een term is die in de managementboekhouding wordt gebruikt en verwijst naar een schema of overzicht dat de totale productiekosten weergeeft voor een bedrijf gedurende een bepaalde periode. of service voordeel op de een of andere manier wanneer het product of de service wordt overgenomen door extra gebruikers. Dit effect wordt door veel gebruikers gecreëerd wanneer waarde wordt toegevoegd aan hun gebruik van het product. Het grootste en bekendste voorbeeld van een netwerkeffect is internet. Het internet is, zoals we weten, een netwerk van netwerken waar mensen met elkaar in verbinding staan.

Geschiedenis

Veel van het vroege werk met betrekking tot het netwerkeffect was gebaseerd op de wet van Metcalf. De wet van Metcalf stelt dat de waarde van een telecommunicatienetwerk evenredig is met het kwadraat van het aantal aangesloten gebruikers. De moderne Network Effect-theorie is ontwikkeld op basis van het onderzoek van Joseph Farrell, Michael L, Carl Shapiro en Garth Saloner in de jaren negentig. Deze onderzoekers hebben het concept bedacht met de telefoon als voorbeeld.

Netwerkeffect

Inzicht in netwerkeffect

Het netwerkeffect vindt plaats met elke nieuwe gebruiker die wordt toegevoegd aan het oude netwerk, waardoor de waarde voor alle bestaande gebruikers toeneemt. In onderstaande afbeelding kunnen we zien dat het netwerk begint met een klein aantal gebruikers, waarna het groeit en meer gebruikers in de keten verbindt en een stadium van kritische massa bereikt. De snelheid van dit netwerkeffect neemt dan exponentieel toe met co-creatie, waarbij de gebruikers zich automatisch abonneren op de meerwaarde die ze krijgen.

Netwerkeffect

Soorten

  • Direct netwerkeffect of same-side netwerkeffect treedt op wanneer gebruikers direct profiteren van de toevoeging van nieuwe gebruikers. Een direct netwerkeffect is recht evenredig met de gebruikers van het originele product. Zo zullen bestaande gebruikers op internet profiteren van de toevoeging van nieuwe online gebruikers.
  • Aan de andere kant ontstaat een indirect netwerkeffect of een cross-side netwerk wanneer gebruikers van het oorspronkelijke product toenemen, niet vanwege een directe winst, maar vanwege het effect van een complementair product dat het gebruik van aanvullende producten triggert. Bestaande gebruikers op internet zullen bijvoorbeeld profiteren van de toevoeging van nieuwe gebruikers die worden gecreëerd door goedkope laptops die op de markt verkrijgbaar zijn.
  • Een bilateraal netwerkeffect ontstaat wanneer er een toename is in gebruikers van een complementair product en gebruikers van dat product profiteren. Zo neemt het aantal gebruikers op internet toe door de toename van smartphonegebruikers. De complementaire relatie van beide producten verhoogt het aantal gebruikers van internet.
  • Wanneer de winst van een gebruiker wordt beïnvloed door een kleine groep leden in plaats van door de hele groep leden, wordt dit een lokaal netwerkeffect genoemd. Een gebruiker van instant messenger zal er bijvoorbeeld baat bij hebben als zijn / haar vrienden zich hebben aangemeld voor dezelfde instant messenger-app, maar hij zal in het algemeen niets winnen van een toename van het aantal gebruikers.

Economische gevolgen van een netwerkeffect

De verkoop op de markt wordt aanzienlijk beïnvloed door de toename van de waarde van het netwerk door de toevoeging van nieuwe gebruikers. Wanneer de waarde van het verkregen product hoger is dan de prijs van het product, zal het consumentenbestand naar verwachting toenemen. Het hogere consumentenbestand vindt plaats zodra abonnementen een bepaalde kritische massa bereiken. Nieuwe abonnees worden aangetrokken door het product vanwege de extra waarde die ze krijgen.

Bedrijven kunnen op verschillende manieren nieuwe gebruikers naar hun netwerk trekken, zoals vrijstelling van vergoedingen, kortingstarieven, gratis proefversies, enz.

Voorbeelden

Moderne beurzen ervaren een netwerkeffect. Het effect ontstaat door de volatiele aard van aandelenkoersen. De krachten van vraag en aanbod die de prijzen bepalen, veranderen voortdurend en zijn sterk afhankelijk van het aantal gebruikers. Als de vraag laag is, dalen de prijzen, wat meer investeerders aantrekt om te investeren. Terwijl ze investeren, nodigt de stijgende prijs van de aandelen nog meer mensen uit. Dan komt de ondergang wanneer mensen hun vertrouwen in de aandelen verliezen en deze verkopen, waardoor de prijzen dalen. Het netwerkeffect werkt wanneer meer mensen een bepaald aandeel kopen, omdat iedereen profiteert van de stijgende prijs.

Gerelateerde metingen

Finance is de officiële aanbieder van de wereldwijde Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen te helpen een financiële analist van wereldklasse te worden . Raadpleeg de volgende gratis financiële bronnen voor meer informatie en om uw carrière verder te ontwikkelen:

  • Wet van levering Wet van levering De wet van levering is een basisprincipe in de economie dat beweert dat, aangenomen dat al het andere constant is, een stijging van de prijs van goederen een overeenkomstige directe stijging van de levering ervan zal hebben. De leveringswet geeft het gedrag van de producent weer wanneer de prijs van een goed stijgt of daalt.
  • Markteconomie Markteconomie Markteconomie wordt gedefinieerd als een systeem waarbij de productie van goederen en diensten wordt afgestemd op de veranderende wensen en mogelijkheden van de markt
  • Invisible Hand Invisible Hand Het concept van de "onzichtbare hand" werd bedacht door de Schotse verlichtingsdenker Adam Smith. Het verwijst naar de onzichtbare marktkracht die een vrije markt in evenwicht brengt met de niveaus van vraag en aanbod door daden van eigenbelangrijke individuen.
  • Inelastische vraag Inelastische vraag Inelastische vraag is wanneer de vraag van de koper niet zo veel verandert als de prijs verandert. Wanneer de prijs met 20% stijgt en de vraag met slechts 1% daalt, wordt gezegd dat de vraag inelastisch is.

Aanbevolen

Wat is rente-inkomen?
Wat is het nettoresultaat?
Wanneer & ldquo; Voor wie het aangaat & rdquo ;?