Wat zijn managementvaardigheden?

Managementvaardigheden kunnen worden gedefinieerd als bepaalde attributen of capaciteiten die een leidinggevende zou moeten bezitten om specifieke taken in een organisatie te vervullen. Ze omvatten het vermogen om uitvoerende taken uit te voeren in een organisatie. Bedrijfsstructuur Bedrijfsstructuur verwijst naar de organisatie van verschillende afdelingen of bedrijfseenheden binnen een bedrijf. Afhankelijk van de doelstellingen van een bedrijf en de branche, terwijl crisissituaties worden vermeden en problemen onmiddellijk worden opgelost wanneer deze zich voordoen. Managementvaardigheden kunnen worden ontwikkeld door te leren Bedrijfsontwikkeling Bedrijfsontwikkeling is de groep bij een onderneming die verantwoordelijk is voor strategische beslissingen om te groeien en haar bedrijf te herstructureren, strategische partnerschappen aan te gaan, fusies en overnames (M&A) aan te gaan en / of organisatorische excellentie te bereiken.Corp Dev streeft ook naar kansen die de waarde van het bedrijfsplatform van het bedrijf benutten. en praktische ervaring als manager. De vaardigheden helpen de manager om met zijn collega's om te gaan en weet goed om te gaan met zijn ondergeschikten, wat een vlotte doorstroming van activiteiten in de organisatie mogelijk maakt.

Managementvaardigheden - vrouw die een groep leidt

Goede managementvaardigheden zijn essentieel voor elke organisatie om te slagen en haar doelen en doelstellingen te bereiken. Een manager die goede managementvaardigheden aanmoedigt, is in staat de missie en visie van het bedrijf voort te stuwen Visieverklaring Een visieverklaring beschrijft wat een bedrijf op de lange termijn wil bereiken, meestal in een tijdsbestek van vijf tot tien jaar, of soms zelfs langer. Het of zakelijke doelen vooruit met minder hindernissen en bezwaren van interne en externe bronnen.

Management- en leiderschapsvaardigheden worden vaak door elkaar gebruikt, aangezien ze beide betrekking hebben op planning, besluitvorming, probleemoplossing, communicatie, delegatie en tijdbeheer Tijdbeheer Tijdbeheer is het proces van plannen en controleren hoeveel tijd er aan specifieke activiteiten moet worden besteed. Goed tijdmanagement stelt een persoon in staat om meer af te ronden in een kortere periode, vermindert stress en leidt tot carrièresucces. Deze gids bevat een lijst met de beste tips om goed met de tijd om te gaan. Goede managers zijn bijna altijd ook goede leiders.

Naast het leiden, is een cruciale rol van een manager om er ook voor te zorgen dat alle onderdelen van de organisatie samenhangend functioneren. Zonder een dergelijke integratie kunnen er verschillende problemen optreden en is er een mislukking. Managementvaardigheden zijn cruciaal voor verschillende functies en op verschillende niveaus van een bedrijf, van topleiderschap tot intermediaire supervisors tot eerstelijns managers.

Soorten managementvaardigheden

Volgens de Amerikaanse sociaal- en organisatiepsycholoog Robert Katz omvatten de drie basistypen van managementvaardigheden:

1. Technische vaardigheden

Technische vaardigheden omvatten vaardigheden die de managers het vermogen en de kennis geven om een ​​verscheidenheid aan technieken te gebruiken om hun doelstellingen te bereiken. Deze vaardigheden omvatten niet alleen het bedienen van machines en software, productietools en apparatuur, maar ook de vaardigheden die nodig zijn om de verkoop te stimuleren, verschillende soorten producten en diensten te ontwerpen en de diensten en producten op de markt te brengen.

2. Conceptuele vaardigheden

Het gaat hierbij om de vaardigheden die managers aanwezig zijn in termen van kennis en vermogen tot abstract denken en het formuleren van ideeën. De manager is in staat om een ​​heel concept te zien, een probleem te analyseren en diagnosticeren, en creatieve oplossingen te vinden. Dit helpt de manager bij het effectief voorspellen van hindernissen waarmee hun afdeling of het bedrijf als geheel te maken kan krijgen.

3. Menselijke of interpersoonlijke vaardigheden

De menselijke of de interpersoonlijke vaardigheden zijn de vaardigheden die het vermogen van de managers laten zien om op een effectieve manier met mensen om te gaan, te werken of om effectief met mensen om te gaan. Deze vaardigheden stellen de managers in staat om het menselijk potentieel in het bedrijf te benutten en de medewerkers te motiveren voor betere resultaten.

Soorten managementvaardigheden (diagram)

Voorbeelden van managementvaardigheden

Er is een breed scala aan vaardigheden waarover het management moet beschikken om een ​​organisatie effectief en efficiënt te runnen. Hieronder volgen zes essentiële managementvaardigheden die elke manager zou moeten bezitten om zijn taken uit te voeren:

1. Planning

Planning is een essentieel aspect binnen een organisatie. Het verwijst naar iemands vermogen om activiteiten te organiseren in overeenstemming met vastgestelde richtlijnen en toch binnen de grenzen van de beschikbare middelen zoals tijd, geld en arbeid te blijven. Het is ook het proces van het formuleren van een reeks acties of een of meer strategieën om met de beschikbare middelen bepaalde doelen of doelstellingen na te streven en te bereiken.

Het planningsproces omvat het identificeren en vaststellen van haalbare doelen, het ontwikkelen van noodzakelijke strategieën en het schetsen van de taken en schema's voor het bereiken van de gestelde doelen. Zonder een goed plan kan er weinig worden bereikt.

2. Communicatie

Over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikken is cruciaal voor een manager. Het kan bepalen hoe goed informatie binnen een team wordt gedeeld, zodat de groep als een verenigd personeelsbestand fungeert. Hoe goed een manager communiceert met de rest van zijn / haar team, bepaalt ook hoe goed beschreven procedures kunnen worden gevolgd, hoe goed de taken en activiteiten kunnen worden voltooid, en dus hoe succesvol een organisatie zal zijn.

Communicatie omvat de informatiestroom binnen de organisatie, hetzij formeel of informeel, mondeling of schriftelijk, verticaal of horizontaal, en vergemakkelijkt het soepel functioneren van de organisatie. Duidelijk vastgestelde communicatiekanalen in een organisatie stellen de manager in staat om met het team samen te werken, conflicten te voorkomen en problemen op te lossen zodra ze zich voordoen. Een manager met goede communicatieve vaardigheden kan goed omgaan met de werknemers en zo de gestelde doelen en doelstellingen van het bedrijf gemakkelijk bereiken.

3. Besluitvorming

Een andere essentiële managementvaardigheid is besluitvorming. Managers nemen talloze beslissingen, al dan niet bewust, en het nemen van beslissingen is een belangrijk onderdeel van het succes van een manager. Het nemen van de juiste en juiste beslissingen resulteert in het succes van de organisatie, terwijl slechte of slechte beslissingen kunnen leiden tot mislukking of slechte prestaties.

Om de organisatie effectief en soepel te laten werken, moeten duidelijke en juiste beslissingen worden genomen. Een manager moet verantwoordelijk zijn voor elke beslissing die hij neemt en ook bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten van zijn beslissingen. Een goede manager moet over goede besluitvormingsvaardigheden beschikken, aangezien dit vaak zijn / haar succes bij het bereiken van organisatiedoelstellingen dicteert.

4. Delegatie

Delegeren is een andere belangrijke beheersvaardigheid. Delegeren is het doorgeven van werkgerelateerde taken en / of bevoegdheden aan andere medewerkers of ondergeschikten. Het omvat het proces waarbij uw taken of die van uw medewerkers worden herverdeeld of toegewezen aan andere medewerkers, afhankelijk van de huidige werkdruk. Een manager met goede delegatievaardigheden is in staat om effectief en efficiënt taken opnieuw toe te wijzen en autoriteit te geven aan de juiste medewerkers. Wanneer delegeren effectief wordt uitgevoerd, helpt dit bij het efficiënt voltooien van taken.

Delegatie helpt de manager om tijdverspilling te voorkomen, optimaliseert de productiviteit en zorgt voor verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de kant van de medewerkers. Elke manager moet over goede delegatievaardigheden beschikken om optimale resultaten te behalen en de vereiste productiviteitsresultaten te behalen.

5. Probleemoplossing

Probleemoplossing is een andere essentiële vaardigheid. Een goede manager moet in staat zijn om de veel voorkomende problemen die zich tijdens een normale werkdag kunnen voordoen, aan te pakken en op te lossen. Probleemoplossing in het management houdt in dat een bepaald probleem of een bepaalde situatie wordt geïdentificeerd en vervolgens de beste manier wordt gevonden om het probleem aan te pakken en de beste oplossing te vinden. Het is het vermogen om dingen uit te zoeken, zelfs als de heersende omstandigheden niet juist zijn. Als het duidelijk is dat een manager over uitstekende probleemoplossende vaardigheden beschikt, onderscheidt dit hem / haar van de rest van het team en geeft het ondergeschikten vertrouwen in zijn / haar managementvaardigheden.

6. Motiverend

Het vermogen om te motiveren is een andere belangrijke vaardigheid in een organisatie. Motivatie helpt om een ​​gewenst gedrag of reactie van de medewerkers of bepaalde belanghebbenden naar voren te brengen. Er zijn talloze motivatietactieken die managers kunnen gebruiken, en het kiezen van de juiste kan afhangen van kenmerken zoals de bedrijfs- en teamcultuur, teampersoonlijkheden en meer. Er zijn twee primaire soorten motivatie die een manager kan gebruiken. Dit zijn intrinsieke en extrinsieke motivatie.

Bottom Line

Managementvaardigheden zijn een verzameling vaardigheden die zaken omvatten als bedrijfsplanning, besluitvorming, probleemoplossing, communicatie, delegatie en tijdbeheer. Hoewel verschillende rollen en organisaties het gebruik van verschillende vaardigheden vereisen, helpen managementvaardigheden een professional op te vallen en uit te blinken, ongeacht hun niveau. Bij het topmanagement zijn deze vaardigheden essentieel om een ​​organisatie goed te leiden en de gewenste bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Aanvullende bronnen

Bedankt voor het lezen van de Finance-gids voor managementvaardigheden. Finance is een toonaangevende leverancier van loopbaanhulpmiddelen Carrière zoeken De bibliotheek met loopbaanbronnen van Finance. We hebben de belangrijkste carrièremogelijkheden samengesteld voor elke functie in de bedrijfsfinanciën. Van sollicitatiegesprekvoorbereiding tot cv's en functiebeschrijvingen, wij hebben u gedekt om uw droombaan binnen te halen. Bekijk handleidingen, sjablonen en een breed scala aan gratis bronnen en tools voor financiële professionals. Om verder te leren en uw carrière te bevorderen, zijn de onderstaande aanvullende bronnen nuttig:

  • Adaptief leiderschap Adaptief leiderschap Adaptief leiderschap een leiderschapsmodel dat werd geïntroduceerd door Ronald Heifetz en Marty Linsky. Heifetz definieert het als het mobiliseren van een groep individuen om moeilijke uitdagingen aan te gaan en uiteindelijk triomfantelijk tevoorschijn te komen. De perceptie van leiderschap door de mensen is tegenwoordig heel anders dan in het verleden
  • Crisismanagement Crisismanagement Crisismanagement is het omgaan met crises op een manier die schade tot een minimum beperkt en de getroffen organisatie in staat stelt snel te herstellen.
  • Interpersoonlijke vaardigheden Interpersoonlijke vaardigheden Interpersoonlijke vaardigheden zijn de vaardigheden die nodig zijn om effectief met individuen en groepen te communiceren, om te gaan en te werken. Degenen met goede interpersoonlijke vaardigheden zijn sterke verbale en non-verbale communicatoren en worden vaak beschouwd als "goed met mensen".
  • Leiderschapskenmerken Leiderschapskenmerken Leiderschapskenmerken verwijzen naar persoonlijke kwaliteiten die effectieve leiders definiëren. Leiderschap verwijst naar het vermogen van een individu of een organisatie om individuen, teams of organisaties te begeleiden bij het behalen van doelen en doelstellingen. Leiderschap speelt een belangrijke functie in het management

Aanbevolen

Is Crackstreams afgesloten?
2022
Is het MC-commandocentrum veilig?
2022
Verlaat Taliesin een cruciale rol?
2022