Wat is figuurlijke taal?

Figuurlijke taal verwijst naar het gebruik van woorden op een manier die afwijkt van de conventionele volgorde en betekenis om een ​​gecompliceerde betekenis, kleurrijk schrift, duidelijkheid of suggestieve vergelijking over te brengen. Het gebruikt een gewone zin om naar iets te verwijzen zonder het direct te vermelden. Het begrijpen van figuurlijk taalgebruik is een belangrijk onderdeel van het lezen van de Management Discussie en Analyse (MD&A) Wat is MD&A? De Management Discussions and Analysis (MD&A) is een deel van het jaarverslag of SEC-deponering 10-K dat een overzicht geeft van hoe het bedrijf presteerde in de voorgaande periode, zijn huidige financiële toestand en de toekomstige projecties van het management. , waarbij het management een metafoor kan gebruiken om gecompliceerde concepten of richtingen die het bedrijf volgt uit te leggen.

Figuurlijke taal

Fictieschrijvers gebruiken figuurlijke taal om hun publiek te betrekken op een creatievere toon die tot nadenken en soms humor oproept. Het maakt het schrijven van fictie interessanter en dramatischer dan de letterlijke taal die woorden gebruikt om naar feitelijke verklaringen te verwijzen.

Soorten figuurlijke taal

Er zijn verschillende soorten figuurlijke talen die in het moderne schrijven worden gebruikt. Ze bevatten:

1. Vergelijking

Een vergelijking is een stijlfiguur die twee ongelijke dingen vergelijkt en de woorden "zoals" of "als" gebruikt en ze worden vaak gebruikt in de dagelijkse communicatie. Communicatie Effectief kunnen communiceren is een van de belangrijkste levensvaardigheden om te leren. Communicatie wordt gedefinieerd als het overdragen van informatie om meer begrip te verkrijgen. Het kan vocaal (via verbale uitwisselingen), via geschreven media (boeken, websites en tijdschriften), visueel (met grafieken, grafieken en kaarten) of non-verbaal worden gedaan. Een vergelijking wordt gebruikt met als doel een interessante connectie in de geest van de lezer op te wekken.

Een voorbeeld van een vergelijking is: "De kat zat in de stoel als een koning die zijn koninkrijk overzag." De zithouding van de kat wordt vergeleken met die van een koning die zich ontspant in een speciale stoel die voor hem is gereserveerd en niet voor een andere persoon in het koninkrijk.

Andere voorbeelden van vergelijkingen zijn:

 • De jongen was zo dapper als een leeuw in de jungle.
 • De assistente had het druk als een bij toen ze het podium voorbereidde voor de presidentiële toespraak.
 • De nieuwe leraar is zo groot als een giraf.
 • De nieuwe buurman is zo nieuwsgierig als een kat; niets ontsnapt aan haar aandacht.

2. Metafoor

Een metafoor is een uitspraak die twee dingen vergelijkt die niet op elkaar lijken. In tegenstelling tot vergelijkingen gebruiken metaforen niet de woorden 'like' of 'as'. Dergelijke uitspraken hebben alleen zin als de lezer het verband begrijpt tussen de twee dingen die worden vergeleken.

Een voorbeeld van een populaire metafoor is 'Tijd is geld'. De verklaring vergelijkt tijd en geld, en het betekent niet letterlijk dat de hoeveelheid tijd die je hebt gelijk is aan het geld dat je hebt. In plaats daarvan betekent het dat tijd een waardevolle hulpbron is en dat het effectief moet worden gebruikt om geld te verdienen. Elke verspilde tijd betekent dat een persoon de kans verliest om meer geld te verdienen.

Andere voorbeelden van metaforen zijn:

 • De krijger heeft een hart van steen.
 • Liefde is een slagveld.
 • Baby, jij bent mijn zonneschijn.
 • Chaos is een vriend van de wetgever.
 • Ik verdrink in een zee van verdriet.
 • Mijn kamergenoot maakt een achtbaan van emoties door.

3. Hyperbool

Hyperbool is een overdrijving die is gemaakt om een ​​punt te benadrukken of een gevoel voor humor naar voren te brengen. Het wordt vaak gebruikt in alledaagse gesprekken Spreken in het openbaar Spreken in het openbaar, ook wel oratorium of oratie genoemd, is het proces van het communiceren van informatie aan een live publiek. Het soort informatie dat wordt gecommuniceerd is opzettelijk gestructureerd om te informeren, te overtuigen en te entertainen. Goed spreken in het openbaar bestaat uit drie componenten: Stijl: Meesterlijk geconstrueerd door woorden te creëren zonder dat de spreker het merkt. De overdrijving is zo schandalig dat niemand zou geloven dat het waar is. Het wordt gebruikt om diepte en kleur toe te voegen aan een statement.

Een voorbeeld van overdrijving is: "Ik zou voor je sterven." De zin betekent niet noodzakelijk dat de ene persoon letterlijk bereid is voor de ander te sterven, maar het overdreef de hoeveelheid liefde die de ene persoon voor de andere persoon heeft. De dood wordt alleen gebruikt om de mate van genegenheid aan te tonen.

Andere voorbeelden van overdrijving:

 • Ik heb je al miljoenen keren gezegd de afwas te doen.
 • Je bent zo slank dat de wind je kan meesleuren.
 • De middag is zo fel dat de zon een zonnebril zou moeten dragen.
 • Je snurkt als een goederentrein.

4. Personificatie

Personificatie is de toekenning van menselijke kenmerken aan niet-levende objecten. Het gebruik van personificatie beïnvloedt de manier waarop lezers zich dingen voorstellen, en het wekt interesse in het onderwerp.

Een voorbeeld van personificatie is: "De zon begroette me toen ik 's ochtends wakker werd." De zon is een niet-menselijk object, maar heeft menselijke kenmerken gekregen omdat begroetingen alleen door levende wezens kunnen worden gedaan.

Andere voorbeelden van personificatie zijn:

 • April is de wreedste maand van het jaar.
 • De radio staarde me aan.
 • De remmen van de auto schreeuwden de hele reis door.
 • De auto stopte met een kreunende klacht.

5. Synecdoche

Synecdoche is een soort figuurlijke taal die een deel gebruikt om naar het geheel te verwijzen, of het geheel om naar het deel te verwijzen. Een set wielen kan bijvoorbeeld worden gebruikt om naar een voertuig te verwijzen en een pak om te verwijzen naar een zakenman Financieel modelleren voor bedrijfseigenaren en ondernemers. Wanneer we naar een auto verwijzen als een set wielen, zijn de wielen slechts een deel van de auto en niet het hele ding. Evenzo draagt ​​een typische zakenman een pak naast andere accessoires zoals een horloge en een aktetas.

Andere voorbeelden van synecdoche zijn:

 • Brood kan worden gebruikt om naar voedsel in het algemeen of naar geld te verwijzen.
 • Hoofd kan verwijzen naar het tellen van vee of mensen.
 • Met ingehuurde handen kunnen werknemers worden bedoeld.

6. Onomatopee

Onomatopee is een taal die iets of een handeling een naam geeft door het geluid dat ermee geassocieerd is te imiteren. Ze voegen wat realiteit toe aan het schrijven. Voorbeelden van onomatopeeën zijn:

 • De kachel van de haard siste en kraakte.
 • De vrachtwagenmotor brulde terwijl hij de heuvel opreed.
 • De wekker zoemde op het moment dat ik naar de badkamer ging.

Meer middelen

Finance is de officiële aanbieder van de Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen om te vormen tot een financiële analist van wereldklasse. Om uw kennis van financiële analyse te blijven leren en ontwikkelen, raden we de onderstaande aanvullende financiële bronnen ten zeerste aan:

 • Interpersoonlijke vaardigheden Interpersoonlijke vaardigheden Interpersoonlijke vaardigheden zijn de vaardigheden die nodig zijn om effectief met individuen en groepen te communiceren, om te gaan en te werken. Degenen met goede interpersoonlijke vaardigheden zijn sterke verbale en non-verbale communicatoren en worden vaak beschouwd als "goed met mensen".
 • Onderhandelingstactiek Onderhandelingstactiek Onderhandeling is een dialoog tussen twee of meer mensen met als doel consensus te bereiken over een of meer conflicten. Goede onderhandelingstactieken zijn belangrijk voor onderhandelende partijen om te weten dat hun partij kan winnen of om een ​​win-winsituatie voor beide partijen te creëren.
 • Spreken in het openbaar Spreken in het openbaar Spreken in het openbaar, ook wel oratorium of oratie genoemd, is het proces van het communiceren van informatie aan een live publiek. Het soort informatie dat wordt gecommuniceerd is opzettelijk gestructureerd om te informeren, te overtuigen en te entertainen. Goed spreken in het openbaar bestaat uit drie componenten: Stijl: meesterlijk geconstrueerd door woorden te gebruiken om te creëren
 • De taal van het bedrijfsleven - Spreekt u die? De taal van het bedrijfsleven - Spreekt u die? In de taal van het bedrijfsleven zijn er drie sleutelwoorden: boekhouding, financiën en economie. Terwijl er veel andere disciplines in het bedrijfsleven zijn, zoals

Aanbevolen

Is Crackstreams afgesloten?
2022
Is het MC-commandocentrum veilig?
2022
Verlaat Taliesin een cruciale rol?
2022