Wat is een CEO (Chief Executive Officer)?

Een CEO, wat staat voor Chief Executive Officer, is de hoogstgeplaatste persoon in een bedrijf Corporation Een bedrijf is een juridische entiteit die is opgericht door individuen, aandeelhouders of aandeelhouders, met als doel winst te maken. Bedrijven mogen contracten sluiten, aanklagen en worden vervolgd, activa bezitten, federale en staatsbelastingen afdragen en geld lenen van financiële instellingen. of organisatie. De CEO is verantwoordelijk voor het algehele succes van een zakelijke entiteit of andere organisatie en voor het nemen van managementbeslissingen op het hoogste niveau. Ze vragen misschien om input over belangrijke beslissingen, maar ze zijn de ultieme autoriteit bij het nemen van definitieve beslissingen. Er zijn andere titels voor CEO's, zoals chief executive, president en managing director.

Meg Whitman CEO van HPMeg Whitman, CEO van HP (2011-2018)

De Chief Executive Officer rapporteert rechtstreeks aan en legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur voor de prestaties van een bedrijf. De Raad van Bestuur (RvB) is een groep individuen die worden gekozen om de aandeelhouders van het bedrijf te vertegenwoordigen. De CEO zit vaak in het bestuur en in sommige gevallen is hij of zij de voorzitter.

Rollen en verantwoordelijkheden van de CEO

Naast het algehele succes van een organisatie of bedrijf, is de CEO verantwoordelijk voor het leiden van de ontwikkeling en uitvoering van langetermijnstrategieën. Bedrijfsstrategie Bedrijfsstrategie richt zich op het beheer van middelen, risico en tegen concurrentievoordelen in de bedrijfsstrategie met als doel de aandeelhouderswaarde te verhogen Equity Value Equity-waarde kan worden gedefinieerd als de totale waarde van het bedrijf die aan aandeelhouders kan worden toegerekend. Volg deze gids van Finance om de vermogenswaarde te berekenen. .

De rollen en verantwoordelijkheden van een CEO verschillen van bedrijf tot bedrijf, vaak afhankelijk van de organisatiestructuur en / of de grootte van het bedrijf. In kleinere bedrijven neemt de CEO een meer "praktische rol" op zich, zoals het nemen van zakelijke beslissingen op een lager niveau (bijv. Het aannemen van personeel). In grotere bedrijven houdt hij of zij zich meestal alleen bezig met bedrijfsstrategie op hoog niveau en belangrijke bedrijfsbeslissingen. Andere taken worden gedelegeerd aan managers of afdelingen.

Er is geen gestandaardiseerde lijst met de rollen en verantwoordelijkheden van een chief executive officer. De typische taken, verantwoordelijkheden en functieomschrijving van een CEO zijn onder meer:

 1. Namens het bedrijf communiceren met aandeelhouders, overheidsinstanties en het publiek
 2. Leiding geven aan de ontwikkeling van de korte- en langetermijnstrategie van het bedrijf
 3. Het creëren en implementeren van de visie en missie van het bedrijf of de organisatie
 4. Evalueren van het werk van andere uitvoerende leiders binnen het bedrijf, inclusief directeuren, vice-presidenten en presidenten
 5. Bewust blijven van het competitieve marktlandschap, uitbreidingsmogelijkheden, ontwikkelingen in de sector, enz.
 6. Ervoor zorgen dat het bedrijf een hoge sociale verantwoordelijkheid behoudt, waar het ook zaken doet
 7. Risico's voor het bedrijf beoordelen en ervoor zorgen dat ze worden bewaakt en geminimaliseerd
 8. Strategische doelen stellen en ervoor zorgen dat ze meetbaar en beschrijfbaar zijn

Fundamentele bedrijfsstructuur van een bedrijf

Om de belangen van aandeelhouders te behartigen, hanteren veel bedrijven een tweeledige bedrijfshiërarchie - de eerste laag is de Raad van Bestuur en de tweede laag is het hoger management van het bedrijf (COO, CEO, CFO Wat doet een CFO Wat doet een CFO do - de taak van de CFO is het optimaliseren van de financiële prestaties van een bedrijf, inclusief: rapportage, liquiditeit en rendement op investering. Binnen).

Verkozen door aandeelhouders is de Raad van Bestuur - de uiteindelijke bestuursautoriteit van het bedrijf. De raad van bestuur kiest de voorzitter en de CEO. Op aanbeveling van de CEO kiest de Raad van Bestuur ook de COO - Chief Operating Officer - en CFO - Chief Financial Officer.

Organigram voor de CEO, het bestuur en de aandeelhouders

Het verschil tussen een CEO en een voorzitter van de raad

Er mag geen verwarring bestaan ​​tussen de rol van een CEO en die van een voorzitter van de Raad. De CEO is de belangrijkste operationele besluitvormer bij een bedrijf, terwijl de voorzitter van de Raad verantwoordelijk is voor het beschermen van de belangen van de investeerders en voor het toezicht op het bedrijf als geheel. De Raad van Bestuur komt gewoonlijk meerdere keren per jaar bijeen om de langetermijndoelstellingen van het bedrijf vast te stellen, de financiële resultaten te beoordelen, de prestaties van executives en managers te evalueren en te stemmen over strategische beslissingen die door de CEO worden voorgesteld.

De voorzitter van de raad is technisch superieur aan de gedelegeerd bestuurder, aangezien hij of zij geen grote stappen kan zetten zonder de goedkeuring van de raad. De voorzitter zou in wezen de uiteindelijke baas van het bedrijf of de organisatie kunnen worden. Dit is echter zeldzaam, aangezien de meeste bestuursvoorzitters niet zo direct betrokken zijn bij de dagelijkse bedrijfsvoering, waardoor de CEO flexibiliteit heeft bij het leiden van het bedrijf.

Jamie Diamon CEO van JP MorganJamie Dimon, CEO van JP Morgan Chase

Redenen om de functies van CEO en voorzitter te scheiden

In sommige gevallen wordt de functie van Chief Executive Officer en voorzitter van de Raad door dezelfde persoon bekleed. De meeste organisaties en bedrijven staan ​​de Chief Executive Officer toe om voorzitter te worden, wat problemen met belangenconflicten kan veroorzaken.

De twee onderstaande voorbeelden laten zien hoe een belangenconflictprobleem kan ontstaan ​​als beide functies door dezelfde persoon worden bekleed:

 • De Raad van Bestuur stemt over verhoging van de beloning van bestuurders. Als de Chief Executive Officer ook de voorzitter is, ontstaat er een belangenconflict omdat hij zou stemmen over zijn / haar eigen vergoeding.
 • De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het evalueren van de prestaties van leidinggevenden zoals de CEO. Indien de Chief Executive Officer ook de functie van voorzitter bekleedt, oefent hij of hij de bevoegdheid uit om te beslissen of zijn / haar prestatie bevredigend is.

Daarom schrijft goede corporate governance doorgaans een scheiding van taken tussen de Chief Executive Officer en de voorzitter van de Raad voor. In het VK en andere landen is het bij wet verboden dat de CEO en de voorzitter van de Raad van Bestuur dezelfde persoon zijn.

Aanvullende bronnen

Bedankt voor het lezen van de Finance-gids voor CEO. Finance is de officiële aanbieder van de Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) ™ -certificering FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari, ontwikkeld om van iedereen een financiële analist van wereldklasse te maken.

Bij Finance hebben we een missie om u te helpen uw carrière vooruit te helpen. Enkele van onze meest populaire gratis bronnen zijn:

 • Wat doet een CFO? Wat doet een CFO Wat doet een CFO - de taak van de CFO is het optimaliseren van de financiële prestaties van een bedrijf, waaronder: rapportage, liquiditeit en rendement op investering. Binnen
 • Bedrijfsontwikkeling Carrièrepad Bedrijfsontwikkeling Carrièrepad Corporate Development-banen omvatten het uitvoeren van fusies, overnames, desinvesteringen en het intern aantrekken van kapitaal voor een bedrijf. Bedrijfsontwikkeling ("corp dev") is verantwoordelijk voor het uitvoeren van fusies, overnames, desinvesteringen en het intern aantrekken van kapitaal voor een bedrijf. Verken het carrièrepad.
 • Gids om een ​​financieel analist te worden Gids om een ​​financieel analist te worden Hoe u een financieel analist wordt. Volg de financiële gids over netwerken, cv, interviews, financiële modellenvaardigheden en meer. We hebben door de jaren heen duizenden mensen geholpen om financieel analist te worden en weten precies wat er nodig is.
 • Beste financiële certificeringen Top financiële certificeringen Lijst met de belangrijkste financiële certificeringen. Krijg een overzicht van de beste financiële certificeringen voor professionals over de hele wereld die in het veld werken. Deze gids vergelijkt de 6 beste programma's om een ​​gecertificeerde financiële analist te worden van verschillende programma-aanbieders zoals CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA

Aanbevolen

Is Crackstreams afgesloten?
2022
Is het MC-commandocentrum veilig?
2022
Verlaat Taliesin een cruciale rol?
2022