Wat is een vrije markt?

Een vrije markt is een soort economisch systeem dat wordt beheerst door de marktkrachten van vraag en aanbod, vraag en aanbod. De wetten van vraag en aanbod zijn micro-economische concepten die stellen dat in efficiënte markten de geleverde hoeveelheid van een goed en de gevraagde hoeveelheid dat goede zijn gelijk aan elkaar. De prijs van dat goed wordt ook bepaald door het punt waarop vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn. in tegenstelling tot overheidscontroles die monopolies op prijsverlagingen inhouden. Het verschilt van een gereguleerde markt of commando-economie. Bij dat laatste bepaalt een centrale overheidsinstantie vraag en aanbod, waardoor de markt niet vrij opereert. Op een vrije markt zijn de meeste bedrijven en eigendommen eigendom van individuen of entiteiten in de privésector in plaats van van de staat.

Vrije markt

Inzicht in de vrije markteconomie

Economen definiëren een vrije markt als een markt waar producten worden uitgewisseld door een bereidwillige koper en verkoper. Boodschappen kopen tegen een bepaalde prijs die door de boer is vastgesteld, is een goed voorbeeld van economische uitwisseling. Een werknemer een maandsalaris betalen. Beloning Beloning is elke vorm van vergoeding of betaling die een persoon of werknemer ontvangt als betaling voor hun diensten of het werk dat ze doen voor een organisatie of bedrijf. Het omvat het basissalaris dat een werknemer ontvangt, samen met andere soorten betalingen die tijdens het werk worden opgebouwd, wat ook een geval is waarin een economische uitwisseling plaatsvindt.

In een vrije of pure markteconomie worden verkopers van verschillende goederen niet met belemmeringen geconfronteerd. In wezen kan men elk product verkopen dat ze willen verkopen en tegen elke prijs. In de echte wereld bestaat een dergelijk economisch systeem echter zelden. Tarieven Tarief Een tarief is een vorm van belasting die wordt geheven op geïmporteerde goederen of diensten. Tarieven zijn een veel voorkomend element in de internationale handel. De primaire doelstellingen van het opleggen van opgelegde invoer en uitvoer en wettelijke beperkingen zoals de leeftijdsbeperking voor alcoholische dranken zijn allemaal belemmeringen voor een vrije markt.

Over het geheel genomen kapitalistische economieën Kapitalisme Kapitalisme is een economisch systeem dat het privébezit van bedrijven die winst genereren mogelijk maakt en aanmoedigt. Het kapitalisme, ook bekend als het marktsysteem, wordt gekenmerkt door particuliere eigendomsrechten op grond, concurrerende markten, de stabiele rechtsstaat, vrij opererende kapitaalmarkten, die door de meeste democratieën, waaronder de Verenigde Staten, worden beoefend, zijn alleen vrij omdat eigendom aan individuen toebehoort. in tegenstelling tot de overheid.

Kenmerken van een vrije markt

Een vrijemarkteconomie wordt gekenmerkt door het volgende:

1. Privé-eigendom van middelen

Er bestaan ​​vrije economieën omdat een aanzienlijk deel van de hulpbronnen eigendom is van individuen of bedrijven in de privésector en niet van een centrale overheidsinstantie. Op deze manier oefenen de eigenaren volledige controle uit over de productiemiddelen, toewijzing en uitwisseling van producten. Ze controleren ook het arbeidsaanbod.

2. Bloeiende financiële markten

Een sleutelfactor die een vrije markteconomie helpt succesvol te zijn, is de aanwezigheid van financiële instellingen. Banken en makelaars zijn er om individuen en bedrijven de middelen te geven om goederen en diensten uit te wisselen en investeringsdiensten te verlenen. De financiële instellingen maken dan winst door rente of vergoedingen op transacties in rekening te brengen.

3. Vrijheid om deel te nemen

Een ander kenmerk van een vrijemarkteconomie is dat elk individu eraan kan deelnemen. De beslissing om een ​​bepaald product te produceren of te consumeren is geheel vrijwillig. Het betekent dat bedrijven of individuen zo veel of zo weinig van een product kunnen produceren of kopen als ze willen.

Voordelen van een vrije markt

De afwezigheid van overheidsinvloed geeft zowel bedrijven als individuen een breed scala aan vrijheid.

1. Vrijheid om te innoveren

In een vrije markteconomie genieten ondernemers de vrijheid om met nieuwe ideeën te komen op basis van de behoeften van de consument. Ze kunnen op elk moment nieuwe producten maken en nieuwe diensten aanbieden. Als zodanig vertrouwen ondernemers zelden op overheidsinstanties om hen te informeren over de behoeften van de consument.

De ondernemers doen hun eigen onderzoek en signaleren populaire trends. De innovatie tussen verschillende particuliere bedrijven kan tot concurrentie leiden, aangezien elk bedrijf probeert de kenmerken van zijn producten te verbeteren om ze beter te maken.

2. Klanten maken keuzes

Met een economisch systeem op de vrije markt zijn het de consumenten die beslissen welke producten een succes worden en welke niet. Wanneer de consument twee productopties voorgeschoteld krijgt, evalueert hij de kenmerken van elk product en kiest hij wat hij wil, idealiter kiest hij voor degene die meer waar voor zijn geld biedt.

De consument heeft ook voor een groot deel invloed op de prijs die aan een product wordt gesteld. Als zodanig moeten producenten een evenwicht vinden tussen de prijs die hen winst oplevert, maar die nog steeds betaalbaar is voor de gemiddelde klant.

Nadelen van een vrije markt

Ondanks de voordelen heeft een vrije economie ook enkele nadelen:

1. Gevaren van winstmotieven

Een nadeel van een vrijemarkteconomie is dat sommige producenten uitsluitend worden gedreven door hun winstoogmerk. Hoewel het primaire doel van elk bedrijf het genereren van winst is, mag een dergelijke doelstelling niet prioriteit krijgen boven de behoeften van werknemers en consumenten. Simpel gezegd, een bedrijf mag nooit de veiligheid van zijn werknemers in gevaar brengen of milieunormen en ethisch gedrag negeren, alleen maar om supernormale winsten te kunnen maken.

Een voorbeeld vond plaats in het begin van de jaren 2000, een tijd waarin onethisch gedrag de overhand kreeg bij bedrijven als WorldCom en Enron. In 2010 vond de olieramp met Deepwater Horizon, een van de grootste milieurampen in de Verenigde Staten, plaats doordat het bedrijf ondermaats cement en andere kostenbesparende maatregelen gebruikte.

2. Marktfalen

Soms kan een vrijemarkteconomie uit de hand lopen en ernstige gevolgen hebben. Goede voorbeelden van marktfalen zijn onder meer de Grote Depressie De Grote Depressie De Grote Depressie was een wereldwijde economische depressie die plaatsvond van eind jaren twintig tot en met de jaren dertig. Decennia lang gingen er debatten over de oorzaak van de economische catastrofe, en economen blijven verdeeld over een aantal verschillende stromingen. van de jaren dertig en de crash van de vastgoedmarkt die plaatsvond in 2008. Marktfalen kan leiden tot verwoestende gevolgen zoals werkloosheid, dakloosheid en gederfde inkomsten.

Overzicht

Een vrije markt is een zelfregulerende economie die draait op basis van vraag en aanbod. In een werkelijk vrije markt reguleert een centrale overheidsinstantie geen enkel aspect van de economie. Door overheidsregels te schrappen, dwingt de aard van de vrije markt bedrijven om superieure producten en diensten te leveren die in de behoeften van de consument voorzien. Een economisch systeem op de vrije markt helpt verkopers ook om voor iedereen betaalbare prijzen te creëren.

Aanvullende bronnen

Finance is de officiële aanbieder van de wereldwijde Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen te helpen een financiële analist van wereldklasse te worden . Om uw carrière verder te ontwikkelen, zijn de onderstaande aanvullende financiële bronnen nuttig:

  • Keynesiaanse vermenigvuldiger Keynesiaanse vermenigvuldiger De keynesiaanse vermenigvuldiger is een economische theorie die stelt dat een toename van de particuliere consumptie, investeringsuitgaven of netto overheidsuitgaven (bruto overheidsuitgaven - overheidsbelastinginkomsten) het totale bruto binnenlands product (bbp) met meer doet stijgen dan de bedrag van de verhoging.
  • Laissez-faire Laissez-faire Laissez-faire is een Franse uitdrukking die zich vertaalt naar "laat ons met rust". Het verwijst naar een politieke ideologie die de praktijk van overheidsinterventie in een economie verwerpt. Verder wordt de staat gezien als een obstakel voor economische groei en ontwikkeling.
  • Reaganomics Reaganomics Reaganomics verwijst naar het economisch beleid van de Amerikaanse president Ronald Reagan tijdens zijn presidentschap in de jaren tachtig. Het beleid werd ingevoerd om een ​​lange periode van trage economische groei, hoge werkloosheid en hoge inflatie te bestrijden die plaatsvond onder presidenten Gerald Ford en Jimmy Carter.
  • Socialisme versus kapitalisme Socialisme versus kapitalisme In een economie vertegenwoordigen socialisme versus kapitalisme tegengestelde denkrichtingen, en hun centrale argumenten raken de rol van de overheid in de economie en economische gelijkheid tussen de burgers

Aanbevolen

Efficiënte Frontier- en CAL-sjabloon
Wat is een onafhankelijke sponsor?
Wat is een originele uitgiftekorting?