CVP-analysesjabloon

Met deze CVP-analysesjabloon kunt u een break-even-analyse uitvoeren Break-even-analyse Break-even-analyse in economie, financiële modellering en kostenberekening verwijst naar het punt waarop de totale kosten en de totale inkomsten gelijk zijn. , bereken de veiligheidsmarge Marge van veiligheidsformule De veiligheidsmarge is het niveau van de werkelijke omzet boven het break-evenpunt en wordt noodzakelijkerwijs berekend om verliezen te voorkomen. De formule voor de veiligheidsmarge is gelijk aan de huidige verkopen minus het break-evenpunt, gedeeld door de huidige verkopen. Bekijk voorbeelden en leer hoe u de analyse kunt uitvoeren in deze gids van Finance en vind de mate van operationele hefboomwerking Mate van operationele hefboomwerking De mate van operationele hefboomwerking (DOL) is een financiële ratio die de gevoeligheid meet van het bedrijfsresultaat van een bedrijf voor de verkoop.Deze financiële maatstaf laat zien hoe een verandering in de verkoop van het bedrijf het bedrijfsresultaat zal beïnvloeden. .

Hier is een screenshot van het CVP-analysesjabloon:

Screenshot van CVP-analysesjabloon

Download de gratis sjabloon

Voer uw naam en e-mailadres in het onderstaande formulier in en download nu de gratis sjabloon!

Cost Volume Profit (CVP-analyse), ook wel break-even-analyse genoemd Break-even-analyse Break-even-analyse in de economie, financiële modellering en kostenberekening verwijst naar het punt waarop de totale kosten en de totale inkomsten gelijk zijn. , is een manier voor bedrijven om te bepalen hoe veranderingen in kosten (zowel variabele als vaste Vaste en variabele kosten Kosten zijn iets dat op verschillende manieren kan worden geclassificeerd, afhankelijk van de aard ervan. Een van de meest populaire methoden is classificatie op basis van vaste kosten en variabele kosten). Vaste kosten veranderen niet met stijgingen / dalingen in eenheden van het productievolume, terwijl variabele kosten uitsluitend afhankelijk zijn) en het verkoopvolume beïnvloedt de winst van een bedrijf. Met deze informatie,Bedrijven kunnen de algehele prestaties beter begrijpen door te kijken naar hoeveel eenheden moeten worden verkocht om break-even te spelen of om een ​​bepaalde winstdrempel of de veiligheidsmarge te bereiken.

# 1 CM-ratio en variabele kostenratio

CM-ratio = premiemarge / verkoop

Variabele kostenratio = totale variabele kosten / verkopen

# 2 Break-Even-punt

BEP = totale vaste kosten / CM per eenheid

# 3 Veranderingen in het nettoresultaat (wat-als-analyse)

# eenheden = (vaste kosten + streefwinst) / CM-ratio

# 4 Veiligheidsmarge

Veiligheidsmarge = daadwerkelijke verkoop - break-even verkoop

# 5 Mate van operationele hefboomwerking (DOL)

DOL = CM / netto inkomen

Meer gratis sjablonen

Bekijk voor meer bronnen onze bibliotheek met zakelijke sjablonen om talloze gratis sjablonen voor Excel-modellering, PowerPoint-presentaties en Word-documenten te downloaden.

  • Excel-modelleringssjablonen Excel- en financiële modelsjablonen Download gratis financiële modelsjablonen - De spreadsheetbibliotheek van Finance bevat een financieel modelsjabloon met drie overzichten, DCF-model, schuldschema, afschrijvingsschema, kapitaaluitgaven, rente, budgetten, uitgaven, prognoses, grafieken, grafieken, tijdschema's , waardering, vergelijkbare bedrijfsanalyse, meer Excel-sjablonen
  • PowerPoint-presentatiesjablonen
  • Transactiedocumentsjablonen Sjablonen Gratis zakelijke sjablonen voor gebruik in uw persoonlijke of professionele leven. Sjablonen zijn onder meer Excel, Word en PowerPoint. Deze kunnen worden gebruikt voor transacties, juridische, financiële modellering, financiële analyse, bedrijfsplanning en bedrijfsanalyse.

Aanbevolen

Wat is klantverloop versus omzetverloop?
Wat is het Dallas Trimmed Mean?
Wat is de functie CHISQ.INV?