Wat is bedrijfsethiek?

Bedrijfsethiek zijn per definitie de morele principes die dienen als richtlijnen voor de manier waarop een bedrijf zichzelf en zijn transacties gedraagt. Sjablonen Gratis zakelijke sjablonen voor gebruik in uw persoonlijke of professionele leven. Sjablonen zijn onder meer Excel, Word en PowerPoint. Deze kunnen worden gebruikt voor transacties, juridische, financiële modellering, financiële analyse, bedrijfsplanning en bedrijfsanalyse. . In veel opzichten zijn dezelfde richtlijnen die individuen gebruiken om zich op een acceptabele manier te gedragen - in persoonlijke en professionele omgevingen - ook van toepassing op bedrijven.

Bedrijfsethiek - Jenga-voorbeeld

Goed en fout bepalen

Ethisch handelen betekent uiteindelijk bepalen wat "goed" en wat "fout" is. Er bestaan ​​overal ter wereld basisnormen die bepalen wat er mis of onethisch is in termen van zakelijke praktijken. Onveilige werkomstandigheden worden bijvoorbeeld over het algemeen als onethisch beschouwd omdat ze werknemers in gevaar brengen. Een voorbeeld hiervan is een drukke werkvloer met maar één uitgang. In geval van nood - zoals een brandweer - kunnen arbeiders bekneld raken of vertrapt worden als iedereen op weg is naar de enige manier om te ontsnappen.

Hoewel sommige onethische bedrijfspraktijken duidelijk of waar zijn voor bedrijven over de hele wereld, komen ze nog steeds voor. Bepalen welke praktijken ethisch zijn of niet, is moeilijker te bepalen of ze bestaan ​​in een grijs gebied waar de scheidslijn tussen ethisch en onethisch kan vervagen.

Stel dat bedrijf A samenwerkt met een contactpersoon bij bedrijf B, een persoon via wie ze onderhandelen over alle prijzen voor benodigdheden die ze bij bedrijf B kopen. Bedrijf A wil natuurlijk de beste prijzen krijgen voor de benodigdheden. Wanneer de persoon van bedrijf B naar hun thuiskantoor komt om over een nieuw contract te onderhandelen, plaatsen ze hem in een eersteklas hotel, in de allerbeste suite, en zorgen ze ervoor dat aan al zijn wensen en behoeften wordt voldaan terwijl hij daar is.

In technische termen is de praktijk niet illegaal. Het kan echter worden beschouwd als een grijs gebied - dichtbij, maar niet helemaal, omkoping - omdat het individu dan waarschijnlijk eerder geneigd is om bedrijf A een prijsverlaging te geven ten koste van de beste deal voor zijn eigen bedrijf.

Inzicht in bedrijfsethiek in drie delen

Om bedrijfsethiek echt te doorbreken, is het belangrijk om de drie basiscomponenten te begrijpen waarin de term kan worden ontleed.

# 1 Geschiedenis

Het eerste deel is de geschiedenis. Terwijl het idee van bedrijfsethiek ontstond samen met de oprichting van de eerste bedrijven Corporation Een corporatie is een juridische entiteit die is opgericht door individuen, aandeelhouders of aandeelhouders, met als doel winst te maken. Bedrijven mogen contracten sluiten, aanklagen en worden aangeklaagd, activa bezitten, federale en staatsbelastingen afdragen en geld lenen van financiële instellingen. of organisaties, waar de term het vaakst naar wordt verwezen, is de recente geschiedenis sinds het begin van de jaren zeventig. Dit was toen de term algemeen werd gebruikt in de Verenigde Staten. De belangrijkste principes van bedrijfsethiek zijn gebaseerd in de academische wereld en op academische geschriften over goede bedrijfsvoering. Fundamentele ethische praktijken zijn verzameld door middel van onderzoek en praktische studie van hoe bedrijven functioneren en hoe ze opereren,zowel onafhankelijk als met elkaar.

# 2 Schandalen

De tweede belangrijke betekenis achter de term is afgeleid van de nauwe relatie en het gebruik ervan bij schandalen Topboekhoudschandalen In de afgelopen twee decennia waren enkele van de ergste boekhoudschandalen in de geschiedenis. Miljarden dollars gingen verloren als gevolg van deze financiële rampen. In dit optreden. Bedrijven die goederen verkopen in de VS die zijn gemaakt met behulp van kinderarbeid of slechte arbeidsomstandigheden is zo'n schandalig verschijnsel.

# 3 Integratie

Misschien wel het meest recente en zich voortdurend ontwikkelende aspect van ethiek is het derde onderdeel - het idee dat bedrijven bedrijfsethiek in de kern van hun bedrijf inbouwen, waardoor ze een standaardonderdeel worden van hun operationele blauwdruk Bedrijfsstrategie Bedrijfsstrategie richt zich op het beheren van middelen, risico en rendement binnen een bedrijf, in tegenstelling tot kijken naar concurrentievoordelen in bedrijfsstrategie. Naarmate de wereld steeds politieker wordt - en politiek correcter - wordt een grotere focus op de juiste bedrijfsethiek en een sterke naleving daarvan steeds meer de norm.

Bedrijfsethiek is belangrijk voor elk bedrijf. Ze houden werknemers veilig, helpen de handel en interacties tussen bedrijven eerlijk en rechtvaardig te blijven en zorgen over het algemeen voor betere goederen en diensten. Onderscheid maken tussen wat een bedrijf wel en niet wil, is niet altijd hetzelfde voor elke organisatie, maar het kennen van elementaire ethische richtlijnen is een belangrijk onderdeel van het bedrijfsmanagement.

Aanvullende bronnen

We hopen dat je het leuk vond om de uitleg van Finance over bedrijfsethiek te lezen. Finance is de officiële aanbieder van de wereldwijde Financial Modelling & Valuation Analyst FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen te helpen een financiële analist van wereldklasse te worden. De volgende financiële bronnen zullen nuttig zijn bij het bevorderen van uw financiële opleiding:

  • Ethische versus juridische normen in de financiële sector Ethische versus juridische normen Ethische versus wettelijke normen: wat is het verschil? Het nemen van beslissingen die zowel ethisch zijn als de wetten respecteren, is iets wat beleggingsprofessionals doen
  • IFRS-standaarden IFRS-standaarden IFRS-standaarden zijn International Financial Reporting Standards (IFRS) die bestaan ​​uit een reeks boekhoudregels die bepalen hoe transacties en andere boekhoudkundige gebeurtenissen in de jaarrekening moeten worden gerapporteerd. Ze zijn ontworpen om de geloofwaardigheid en transparantie in de financiële wereld te behouden
  • Interne controles Interne controles Interne controles zijn beleidslijnen en procedures die door het management worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat, onder andere, de jaarrekening van de onderneming betrouwbaar is. Sommige interne controles die relevant zijn voor een audit omvatten bankafstemmingen, wachtwoordcontrolesystemen voor boekhoudsoftware en inventariswaarnemingen.
  • Sarbanes-Oxley-wet Sarbanes-Oxley-wet De Sarbanes-Oxley-wet is een Amerikaanse federale wet die bedoeld is om beleggers te beschermen door bedrijfsinformatie betrouwbaarder en nauwkeuriger te maken.

Aanbevolen

Efficiënte Frontier- en CAL-sjabloon
Wat is een onafhankelijke sponsor?
Wat is een originele uitgiftekorting?