Wat is het netto nationaal product (NNP)?

Netto nationaal product (NNP) is een term die vaak wordt gebruikt om het verschil tussen bruto nationaal product en afschrijving weer te geven. In numerieke termen is de NNP de totale marktwaarde van de goederen en diensten Producten en diensten Een product is een tastbaar item dat op de markt wordt gebracht voor verwerving, aandacht of consumptie, terwijl een service een immaterieel item is dat voortkomt uit geproduceerd door een natie gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar) met afschrijving ervan.

Netto nationaal product

De NNP is een instrument dat over het algemeen door economen wordt gebruikt om te rapporteren over de groei en kracht van een natiestaat en kan worden gebruikt om de groei van een land af te zetten tegen die van anderen. Het is een nuttige vergelijkende meting en kan een indicatie geven van de algehele economische toestand. Economische indicatoren Een economische indicator is een meeteenheid die wordt gebruikt om de algehele gezondheidstoestand van de macro-economie te beoordelen, meten en evalueren. Economische indicatoren van een land. Ondanks dat het de laatste tijd niet meer wordt gebruikt, kan het nog steeds waardevolle inzichten bieden in de economische groei en de gezondheid van de markt.

Overzicht

  • Netto nationaal product (NNP) is een instrument dat over het algemeen door economen wordt gebruikt om te rapporteren over de groei en kracht van een natiestaat en kan worden gebruikt om de groei van een land af te zetten tegen die van anderen.
  • De NNP is een vergelijkende maatstaf die indicaties kan geven over de algehele economische groei en marktgezondheid van een land.
  • Het Bruto Nationaal Product (BBP) -gedeelte van de NNP-formule omvat alle eindproducten en diensten die binnen een land met een bepaalde tijdsperiode worden vervaardigd en geproduceerd.

Hoe het netto nationaal product te berekenen

Het netto nationaal product wordt over het algemeen weergegeven door een simplistische formule die hieronder wordt geïllustreerd:

Netto Nationaal Product (NNP) = Bruto Nationaal Product (BNP) - Afschrijving

Het bruto nationaal productgedeelte van de NNP-formule omvat alle eindgoederen en diensten die worden vervaardigd en geproduceerd binnen een land met een periode.

De afschrijvingscomponent van de formule is een weergave van de afschrijving van de activa van een land.

Belang van de NNP

Voor velen van ons lijkt het netto nationaal product misschien een onbeduidend cijfer - een ander aantal van de vele items die door economen worden besproken. We zullen ons echter vergissen als we het belang en de betekenis die het vertegenwoordigt in ons dagelijks leven niet begrijpen.

Een levendige economie, gedeeltelijk vertegenwoordigd door de NNP, kan ons helpen beslissen of een bepaald land de moeite waard is om naar toe te verhuizen of dat de economie groeit in een tempo waarin we ons op ons gemak voelen om betaald te worden in de lokale valuta USD / CAD Valutakruis De USD / CAD-valutapaar vertegenwoordigt de vermelde koers voor het omwisselen van VS naar CAD, of hoeveel Canadese dollars men ontvangt per Amerikaanse dollar. Een USD / CAD-koers van 1,25 betekent bijvoorbeeld dat 1 Amerikaanse dollar gelijk is aan 1,25 Canadese dollars. De USD / CAD-wisselkoers wordt op beide beïnvloed door economische en politieke krachten. De NNP kan dus een nuttige figuur zijn om te begrijpen en te interpreteren, vooral bij het maken van vergelijkingen tussen landinstellingen.

Duurzaamheid en de NNP

Milieuduurzaamheid Duurzaamheid Duurzaamheid is in feite het vermogen om te voorzien in de behoeften van de huidige generatie met behulp van beschikbare hulpbronnen zonder dat dit de toekomstige generaties veroorzaakt, is een onderwerp dat ons allemaal als wereldburgers aangaat. Er is gesuggereerd dat de netto waardevermindering van het nationale product een element bevat dat rekening houdt met de waardevermindering van natuurlijke hulpbronnen en het milieu. Het zal helpen bij het meten van de werkelijke impact van bepaalde soorten groei op het land, inclusief wat als ecologische activa kan worden beschouwd. Bosbouw, mijnbouw en giftige dampen zullen allemaal zwaar wegen op de NNP en kunnen een meer langetermijnvisie geven van de strategische groeistrategie van een bedrijf.

Het meten van milieueffecten bij het berekenen van de NNP van een land kan als controversieel worden beschouwd. Er zullen ongetwijfeld moeilijkheden ontstaan ​​bij het proberen een nauwkeurige meting te doen om te bepalen met hoeveel waardevermindering de winning van grondstoffen rekening moet houden.

Hoewel nauwkeurige metingen moeilijk zullen zijn om een ​​consensus te bereiken, zijn het meten van de milieueffecten en het bewust zijn van productiemethoden belangrijke factoren om rekening mee te houden bij het balanceren van de bescherming van het milieu en het verzekeren van economische groei.

NNP - Overstappen voor netto binnenlands product

In het verleden hebben economen en individuen met een passie voor financiën vaak verschillende maatstaven die de economische groei berekenen, verwisseld voor nieuwe standaarddragers in de wereld van financiële rapportage. In het begin van de jaren negentig werd de rapportage van de NNP minder gebruikelijk dan het nieuwere netto binnenlands product. Het is gedeeltelijk te wijten aan de stijging van het bbp als de vaak gerapporteerde nieuwe benchmark, en de relatie van het netto binnenlands product daarmee.

Gerelateerde metingen

Finance is de officiële aanbieder van de wereldwijde Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -certificering De Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -accreditatie is een wereldwijde standaard voor kredietanalisten die betrekking heeft op financiën, boekhouding, kredietanalyse en cashflowanalyse , convenantmodellering, terugbetalingen van leningen en meer. certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen te helpen een financiële analist van wereldklasse te worden. Om uw carrière verder te ontwikkelen, zijn de onderstaande aanvullende financiële bronnen nuttig:

  • Afschrijvingsmethoden Afschrijvingsmethoden De meest voorkomende soorten afschrijvingsmethoden zijn onder meer lineair, dubbel degressief, productie-eenheden en de som van jarencijfers. Er zijn verschillende formules om de afschrijving van een actief te berekenen. Afschrijvingskosten worden in de boekhouding gebruikt om de kostprijs van een materieel vast actief over zijn gebruiksduur te verdelen.
  • Bruto nationaal product Bruto nationaal product Bruto nationaal product (BNP) is een maatstaf voor de waarde van alle goederen en diensten die door de inwoners en bedrijven van een land worden geproduceerd. Het schat de waarde van de eindproducten en diensten die worden vervaardigd door de inwoners van een land, ongeacht de productielocatie.
  • Nominaal bbp versus reëel bbp Nominaal bbp versus reëel bbp Nominaal bruto binnenlands product (bbp) en reëel bbp kwantificeren beide de totale waarde van alle goederen die in een land in een jaar worden geproduceerd. Het reële bbp wordt echter gecorrigeerd voor inflatie, terwijl het nominale bbp dat niet is.
  • Milieu, sociaal en bestuur (ESG) ESG (milieu, sociaal en bestuur) Milieu, sociaal en bestuur (ESG) zijn de criteria die samen het kader vormen voor het beoordelen van de impact van de duurzaamheid en

Aanbevolen

Wat is het PERMA-model?
Wat is functionele veroudering (onroerend goed)?
Lender of Last Resort