Wat is LTM-inkomsten?

LTM staat voor "Last Twelve months" en heeft een vergelijkbare betekenis als TTM, of "Trailing Twelve months". LTM Revenue is een populaire term die in de financiële wereld wordt gebruikt om de financiële gezondheid van een bedrijf te meten. Het rapporteert of berekent de inkomstencijfers voor de 'afgelopen 12 maanden'. LTM of TTM Revenue toont de prestaties van een bedrijf in het afgelopen jaar in plaats van alleen de kwartaalcijfers te zien en deze voor het volledige jaar aan te passen. Fiscaal jaar (FY) Een fiscaal jaar (FY) is een periode van 12 maanden of 52 weken die door overheden en bedrijven wordt gebruikt voor boekhoudkundige doeleinden om financiële jaarverslagen op te stellen. Een boekjaar (FY) volgt niet noodzakelijk het kalenderjaar. Het kan een periode zijn als 1 oktober 2009 - 30 september 2010.

Het is mogelijk dat een bepaalde kwartaalperiode goed of slecht is vanwege verschillende factoren, zoals seizoensinvloeden, arbeidsproblemen, hoge verkoopcijfers tijdens de feestdagen, etc. LTM-cijfers worden gebruikt om de effecten uit te middelen, zodat de juiste conclusies kunnen worden getrokken .

Een balans Balans De balans is een van de drie fundamentele financiële staten. Deze verklaringen zijn essentieel voor zowel financiële modellering als boekhouding. De balans geeft de totale activa van het bedrijf weer en hoe deze activa worden gefinancierd, hetzij via schulden of eigen vermogen. Activa = passiva + eigen vermogen wordt nooit beïnvloed door deze berekening, aangezien een balans wordt opgesteld op een bepaalde datum en op een enkel tijdstip, ongeacht de gebeurtenissen gedurende het jaar.

LTM-inkomsten

Voorbeeld van LTM-inkomsten

Voor de periode die eindigt in augustus 2017, loopt de LTM-periode van "september 2016 tot augustus 2017".

De LTM-inkomsten worden vooral gebruikt door analisten en acquirers bij het waarderen of beoordelen van het bedrijf als Overgewicht, Neutraal, etc., omdat ze het groeipotentieel en de prestaties van het bedrijf willen zien in relatie tot zijn collega's.

Oktober - december 2015Jan - maart 2016April - juni 2016Juli - sept 2016Oktober - december 2016
Omzet100120140150200

LTM-omzet voor september 2016: 100 + 120 + 140 + 150 = 510

LTM-omzet voor december 2016: 120 + 140 + 150 + 200 = 610

Download de gratis sjabloon

Voer uw naam en e-mailadres in het onderstaande formulier in en download nu de gratis sjabloon!

Waarom gebruiken analisten LTM-cijfers?

  • LTM wordt als nuttig beschouwd bij het beoordelen van de meest recente bedrijfsprestaties die indicatief zijn voor de huidige trend van het bedrijf.
  • LTM-cijfers zijn actueler dan de fiscale of jaarlijkse financiële overzichten, waardoor mogelijk misleidende kortetermijnmetingen worden vermeden.
  • LTM-cijfers kunnen worden gebruikt om de relatieve prestaties van vergelijkbare bedrijven binnen een bedrijfstak of sector te vergelijken.
  • LTM-cijfers geven een nauwkeuriger waarde van een bedrijf in geval van een overname.
  • LTM geeft een relevante meting van de P / E-ratio.

Gerelateerde metingen

Raadpleeg de volgende bronnen van Finance voor meer informatie over financiële analyse.

  • Revenue Run Rate Revenue Run Rate Revenue Run Rate is een indicator van de financiële prestaties die de huidige inkomsten van een bedrijf in een bepaalde periode (een week, maand, kwartaal, enz.) Neemt en deze omzet in een jaarlijks cijfer en het equivalent van een heel jaar krijgt. Deze statistiek wordt vaak gebruikt door snelgroeiende bedrijven, omdat gegevens die zelfs maar een paar maanden oud zijn, de huidige omvang van het bedrijf kunnen onderschatten. gids, voorbeeld, formule
  • Opbrengstherkenningsprincipe Opbrengstherkenningsprincipe Het opbrengstverantwoordingsprincipe bepaalt het proces en de timing waarmee opbrengsten worden geregistreerd en erkend als een item in de jaarrekening van een bedrijf. Theoretisch zijn er meerdere momenten waarop inkomsten door bedrijven kunnen worden erkend.
  • Analyse van financiële overzichten Analyse van financiële overzichten Hoe analyse van financiële overzichten uit te voeren. In deze gids leert u een analyse van de financiële overzichten van de resultatenrekening, de balans en het kasstroomoverzicht uit te voeren, inclusief marges, ratio's, groei, liquiditeit, hefboomwerking, rendement en winstgevendheid.
  • Verkoopopbrengsten Verkoopopbrengsten Verkoopopbrengsten zijn de inkomsten die een bedrijf ontvangt uit de verkoop van goederen of het verlenen van diensten. In de boekhouding kunnen de termen "verkoop" en "omzet" hetzelfde zijn, en worden ze vaak door elkaar gebruikt. Inkomsten betekenen niet noodzakelijkerwijs ontvangen contanten.

Aanbevolen

Wat is rente-inkomen?
Wat is het nettoresultaat?
Wanneer & ldquo; Voor wie het aangaat & rdquo ;?